Logga in

Till toppen av sidan

Alkohol och drogterapeut till HVB-hem utanför Uppsala

2019-01-28 | Uppsala | Medarbetare | Individ & Familj

Platser: 1


Arbetet på Frösundas HVB-verksamheter utgår från ett salutogent perspektiv där vi ser till varje individs styrkor och resurser. Vi tar ansvar för att säkerställa att varje placerad ungdom för de försutsättningar hen behöver för att kunna, vilja och våga göra något annorlunda för att uppnå positiv utveckling.

Det psykosociala behandlingsarbetet utgår från en individcentrerad hållning. Där präglas vardagens alla göromål och situationer av positiva möten och situationer som möjliggör positiv utveckling för individen. Vardagliga träningssituationer leder till att nya verktyg, färdigheter och strategier kan börja tillämpas, så att individen på sikt kan bli mer självständig och hittar framgångsrika sätt att hantera och bemästra vardagens alla utmaningar.  

Vi söker nu en Alkohol och drogterapeut till våra hemlika och familjära HVB-hem utanför Uppsala. Målgruppen är pojkar i åldrarna 15-19 år med avvikande normer och värderingar, psykosocial problematik samt begynnande missbruk och/eller kriminalitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Tillsammans med ungdomen, utifrån vårdplan utforma mål och delmål där ungdomens önskemål och professionellas observationer om dennes behov vävs samman
 • Stödja ungdomen i att återuppta och upprätthålla skolgång/praktikplats/varaktig sysselsättning
 • Samverka med det lokala föreningslivet för att stödja ungdomen i att finna en givande fritidssysselsättning
 • Tillsammans med placerande socialtjänst se över och vid behov samordna ungdomens behov av hälso- och sjukvård
 • Arbeta utifrån en psykosocial behandlingsmodell i vilken den placerade ungdomen ska känna sig trygg, accepterad, respekterad, förstådd och validerad
 • Verka för en trygg och professionell miljö där du förstår, möter och bemöter utan att respondera fördömande, tillrättavisande eller bestraffande

  Specifika arbetsuppgifter

 • Ansvara för att planera och genomföra manualbaserade behandlingsinsaster i enlighet med placerade ungdomars uppdrag, vård- och genomförandeplaner i syfte att skapa motivation, utveckling och förutsättningar för placerade ungdomar att leva ett liv utan droger och kriminalitet,

  Kvalifikationer
  • Formell utbildning; Alkohol och drogterapeut
  • Formell utbildning; Återfallsprevention
  • Formell utbildning; MI
  • Formell utbildning och licens för arbete enligt Ett nytt vägval
  • Du har erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp
  • Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med skriftlig dokumentation och löpande journalföring
  • Du kan kommunicera flytande på svenska i tal och skrift
  • B-körkort
  • Kunskaper inom KBT/Inlärningsteoretiska principer/Funktionell analys
  •  
  Vi söker dig som är
  • Ansvarstagande
  • Engagerad
  • Flexibel
  • Lever våra värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet i din yrkesroll

   Övrigt
  • Tjänstgöringsgrad 100 % fördelat på två veksamheter
  • Oregelbundna arbetstider med arbete dag, kväll och natt
  • Jour samt ensamarbete förekommer
  • Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister för HVB-hem innan eventuell anställning
  • Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
  • Vi följer rådande kollektivavtal
  • Arbetsplatsen är en rökfri zon
  • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet  
    
   Intresserade ombeds ansöka omgående då vi har intervjuer löpande.

Kontaktpersoner:

Maria Eklöf , VC
Telefon: 010-130 58 84


Ansök direkt genom att fylla i nedanstående formulär: