Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Pandionskolan

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyckas.

Pandionskolan tar skolans kompensatoriska uppdrag på största allvar. Eleven ska ges den ledning och stimulans som hen behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt – allt enligt utbildningens mål och utifrån sina egna förutsättningar. Vi försöker aktivera, mobilisera och stärka elevens och nätverkets förmåga att tänka realistiskt, hoppfullt och nytt. Vi anpassar efter det unika i varje situation och efter
varje persons unika styrkor.

Verksamhetens utgångspunkt är att

 • alla gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som gäller.
 • alla kan lyckas.
 • alla vill lära.
 • alla behöver känna delaktighet, trygghet och trivsel.
 • alla har svaren på sina egna problem, men man kan behöva stöd för att hitta dessa svar.

Små undervisningsgrupper och hög personaltäthet

Vi erbjuder en god utbildningsmiljö med små undervisningsgrupper och hög personaltäthet. Skoldagarna präglas av en tydlig struktur och en stor variation anpassat efter den enskilde elevens behov.

Personalen har hög kompetens, samt lång erfarenhet av att arbeta med elever med beteendestörningar, socioemotionella svårigheter och neuropsykologiska diagnoser. Skolan präglas av stor flexibilitet och förmåga att hitta lösningar för att nå bättre måluppfyllelse. 

Samarbete med vårdnadshavare

För oss är ett nära samarbete med vårdnadshavare av avgörande betydelse. Vi har täta föräldrakontakter för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Pandionskolan har även stor erfarenhet av nätverksarbete och har över tid byggt upp ett stort kontaktnät inom socialförvaltning, polis, BUP, Barnrehabiliteringen och näringsliv. 

Pandionskolan har ett aktivt värdegrundsarbete och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra kvalitet och metoder i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att lyckas.

Verkstad, ateljé och utomhuspedagogik

Som komplement till ordinarie undervisningen har skolan tillgång till en verkstad, ateljé och utomhuspedagogik.

Vi erbjuder även handledning, coaching för skolpersonal, socialförvaltning och föräldrar.

Intagningsprocess till Pandionskolan

Pandionskolan i Linköping är en fristående grundskola för barn med särskilda behov. Som vårdnadshavare är du varmt välkommen att ansöka om plats för ditt barn om det är så att du upplever att din son eller dotter inte får den hjälp och stöd han eller hon behöver på sin nuvarande skola idag. Om så är fallet, klicka på länken nedan för vidare information om hur intagningen går till.

Pandionskolan tar emot elever under hela läsåret i mån av plats. Pandionskolan praktiserar urvalsreglerna kötid och syskonförtur i enlighet med föreskrifterna.

Är du osäker på om Pandionskolan är skolan för ditt barn eller om du bara är nyfiken på vår verksamhet är du välkommen att göra ett studiebesök hos oss. Detta bokar du med inskolningsansvarig Beata Schlabach.

Beata är på plats hos oss på onsdagar varje vecka. Du når henne på telefonnummer 010-130 39 57 onsdagar mellan 11:00-13:00,  eller via mail beata.schlabach@frosunda.se

För beställning av färdtjänst (Skoltaxi) inom Linköping kommun. Klicka här!

Kontakta oss

Rektor

Sandra Sundman
Tel: 010-130 38 77
E-post: sandra.sundman@frosunda.se

Biträdande rektor

Johan Gidby
Tel: 010-130 57 40
E-post: johan.gidby@frosunda.se

Inskolningsansvarig

Beata Schlabach
Tel: 010-130 39 57
E-post: beata.schlabach@frosunda.se

 

Se fler kontaktpersoner >>

 • Läsårstider 2018/2019
 • Augusti-18
 • September-18
 • Oktober-18
 • November-17
 • December-17
 • Januari-18
 • Februari-18
        Läsårstider    
        2018-08-16 -- 2018-12-20
Aug       2019-01-07 -- 2019-06-13
             
Sep       Personaltider    
        2018-08-08   2018-12-20
Okt       2019-01-07   2019-06-18
             
Nov       Lov    
        Höst    
Dec       2018-10-29 -- 2018-11-02
        Sport    
Jan       2019-02-18 -- 2019-02-22
        Påsk    
Feb       2019-04-15 -- 2019-04-18
        Klämdagar    
Mar       2019-05-31    
        2019-06-07    
Apr       Helgdagar    
        Långfredag   2019-04-19
Maj       Annandag påsk   2019-04-22
        Första maj   2019-05-01
        Kristi Himmelsfärd   2019-05-30
Jun       Nationaldag   2019-06-06
             
        Studiedagar    
          1 2018-09-27
          2 2018-09-28
          3 2018-12-14
          4 2019-01-07
          5 maj
Augusti
  Elev Personal
  11 18
2018-08-01    
2018-08-02    
2018-08-03    
2018-08-04    
2018-08-05    
2018-08-06    
2018-08-07    
2018-08-08   1
2018-08-09   1
2018-08-10   1
2018-08-11   1
2018-08-12    
2018-08-13    
2018-08-14   1
2018-08-15   1
2018-08-16   1
2018-08-17 1 1
2018-08-18 1 1
2018-08-19    
2018-08-20    
2018-08-21 1 1
2018-08-22 1 1
2018-08-23 1 1
2018-08-24 1 1
2018-08-25 1 1
2018-08-26    
2018-08-27    
2018-08-28 1 1
2018-08-29 1 1
2018-08-30 1 1
2018-08-31 1 1
September  
  Elev Personal  
  19 21  
2018-09-01 1 1  
2018-09-02      
2018-09-03      
2018-09-04 1 1  
2018-09-05 1 1  
2018-09-06 1 1  
2018-09-07 1 1  
2018-09-08 1 1  
2018-09-09      
2018-09-10      
2018-09-11 1 1  
2018-09-12 1 1  
2018-09-13 1 1  
2018-09-14 1 1  
2018-09-15 1 1  
2018-09-16      
2018-09-17      
2018-09-18 1 1  
2018-09-19 1 1  
2018-09-20 1 1  
2018-09-21 0 1 Studiedag
2018-09-22 0 1 Studiedag
2018-09-23      
2018-09-24      
2018-09-25 1 1  
2018-09-26 1 1  
2018-09-27 1 1  
2018-09-28 1 1  
2018-09-29 1 1  
2018-09-30      
November
  Elev Personal
  19 20
2016-11-01   1
2016-11-02    
2016-11-03    
2016-11-04    
2016-11-05    
2016-11-06 1 1
2016-11-07 1 1
2016-11-08 1 1
2016-11-09 1 1
2016-11-10 1 1
2016-11-11    
2016-11-12    
2016-11-13 1 1
2016-11-14 1 1
2016-11-15 1 1
2016-11-16 1 1
2016-11-17 1 1
2016-11-18    
2016-11-19    
2016-11-20 1 1
2016-11-21 1 1
2016-11-22 1 1
2016-11-23 1 1
2016-11-24 1 1
2016-11-25    
2016-11-26    
2016-11-27 1 1
2016-11-28 1 1
2016-11-29 1 1
2016-11-30 1 1
December  
  Elev Personal  
  14 15  
2016-12-01 1 1  
2016-12-02      
2016-12-03      
2016-12-04 1 1  
2016-12-05 1 1  
2016-12-06 1 1  
2016-12-07 1 1  
2016-12-08 0 1 Studiedag
2016-12-09      
2016-12-10      
2016-12-11 1 1  
2016-12-12 1 1  
2016-12-13 1 1  
2016-12-14 1 1  
2016-12-15 1 1  
2016-12-16      
2016-12-17      
2016-12-18 1 1  
2016-12-19 1 1  
2016-12-20 1 1  
2016-12-21 1 1  
2016-12-22      
2016-12-23      
2016-12-24      
2016-12-25      
2016-12-26      
2016-12-27      
2016-12-28      
2016-12-29      
2016-12-30      
2016-12-31      
Januari  
  Elev Personal  
  17 18  
2017-01-01      
2017-01-02      
2017-01-03      
2017-01-04      
2017-01-05      
2017-01-06      
2017-01-07      
2017-01-08   1 Studiedag
2017-01-09 1 1  
2017-01-10 1 1  
2017-01-11 1 1  
2017-01-12 1 1  
2017-01-13      
2017-01-14      
2017-01-15 1 1  
2017-01-16 1 1  
2017-01-17 1 1  
2017-01-18 1 1  
2017-01-19 1 1  
2017-01-20      
2017-01-21      
2017-01-22 1 1  
2017-01-23 1 1  
2017-01-24 1 1  
2017-01-25 1 1  
2017-01-26 1 1  
2017-01-27      
2017-01-28      
2017-01-29 1 1  
2017-01-30 1 1  
2017-01-31 1 1  
Februari
  Elev Personal
  15 18
2017-02-01 1 1
2017-02-02 1 1
2017-02-03    
2017-02-04    
2017-02-05 1 1
2017-02-06 1 1
2017-02-07 1 1
2017-02-08 1 1
2017-02-09 1 1
2017-02-10    
2017-02-11    
2017-02-12 1 1
2017-02-13 1 1
2017-02-14 1 1
2017-02-15 1 1
2017-02-16 1 1
2017-02-17    
2017-02-18    
2017-02-19 sportlov 1
2017-02-20   1
2017-02-21   1
2017-02-22    
2017-02-23    
2017-02-24    
2017-02-25    
2017-02-26 1 1
2017-02-27 1 1
2017-02-28 1 1