Logga in

Till toppen av sidan

HVB – hem för vård eller boende.

Barn och ungdomar som av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma, kan ibland behöva flytta till ett HVB-hem. En flytt sker alltid i samarbete med individen, anhöriga och socialsekreterare, och tillsammans lägger vi upp planeringen av vistelsen och omvårdnaden. Situationen är ofta omtumlande för alla inblandade och det är många känslor att ta hänsyn till. För oss på Frösunda är det viktigt att barnet eller ungdomen känner sig delaktig och inkluderad i de beslut som fattas, även när det inte är ett eget val. Att vara med och påverka redan från början, är enormt viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett förtroende och en tillit. 

På Frösunda har vi HVB-hem över hela landet och vi erbjuder även konsulentstödda familjehem som arbetar utifrån MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).  

Sök boende »

Familjehem.

Ett familjehem bedrivs inte yrkesmässigt. Här flyttar barn och ungdomar in, som inte längre kan bo hemma, hos en familj som vill ta på sig uppdraget. Syftet är att skapa en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Alla familjehem som vi på Frösunda har kontrakt med, är utredda och kvalitetssäkrade i samverkan med socialtjänsten. Vi utbildar familjehemmen som också har tillgång till handledning av erfarna socionomer dygnet runt. 

De barn och ungdomar som blir förflyttade till ett familjehem, är ofta i stort behov av att få känna trygghet i vardagen och att få känna att det finns någon som bryr sig. Många gånger handlar det också om att hjälpa till med att skapa struktur i deras liv, och få dem att börja ta ansvar och anpassa sig till omgivningen. Det kan exempelvis handla om att inte sitta uppe på nätterna och spela datorspel, att gå till skolan varje dag, läsa läxor och ha en meningsfull och inspirerande fritid.

Resurspersonboenden.

Ett resurspersonboende är som ett familjehem, men det är förstärkt och utvalt utifrån de specifika behov som ungdomen har. Resurspersonens uppgift är att ge vägledning i vardagen och att på sikt få individen att kunna leva ett självständigt liv och ta ansvar för skolgång, praktik, jobb, ekonomi, vardagliga rutiner och sin framtid.

Boendestöd i sitt eget hem.

På Frösunda erbjuder vi boendestöd till ungdomar och vuxna med social eller psykisk problematik. Våra boendestödjare hjälper till med att hitta strukturer i vardagen som fungerar för varje enskild person. Mycket handlar om att motivera och inspirera till ett självständigt liv. Det kan exempelvis vara att stiga upp i tid på morgonen eller att komma iväg på aktiviteter. 

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans

Frösunda HVB Alunda

Frösunda HVB Alunda är ett HVB-hem som vänder sig till flickor i åldern 13-20 år med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser som ibland har hunn Läs mer

Individ & Familj HVB-verksamhet

Frösunda HVB Alunda

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB Alunda är ett HVB-hem som vänder sig till flickor i åldern 13-20 år med psykosocial pro...Läs mer

Frösunda HVB Bomsund

Frösunda HVB Bomsund är ett behandlingshem i hemlik familjär miljö. Vi arbetar för att de ungdomar som bor hos oss ska få individuell hjälp och stöd till en fun Läs mer

Individ & Familj HVB-verksamhet

Frösunda HVB Bomsund

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB Bomsund är ett behandlingshem i hemlik familjär miljö. Vi arbetar för att de ungdomar s...Läs mer

Frösunda HVB Granhammar

Frösunda HVB GRanhammar vänder sig till pojkar i åldern 15-20 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosocial problematik som ofta har hun Läs mer

Individ & Familj HVB-verksamhet

Frösunda HVB Granhammar

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB GRanhammar vänder sig till pojkar i åldern 15-20 år med neuropsykiatriska funktionsneds...Läs mer

Frösunda HVB Hassela

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-20 år, med missbruksproblematik, kriminellt beteende eller psykosocial problematik. Frösunda HVB Hassela lig Läs mer

Individ & Familj HVB-verksamhet

Frösunda HVB Hassela

Verksamhet: Individ & Familj

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-20 år, med missbruksproblematik, kriminellt bete...Läs mer

Frösunda HVB Hörnefors

Frösunda HVB Hörnefors arbetar med pojkar mellan 15 och 20 år som har särskilt behov av vård, stöd och behandling. Vi arbetar med ett kognitivt beteendeterapeut Läs mer

Individ & Familj HVB-verksamhet

Frösunda HVB Hörnefors

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB Hörnefors arbetar med pojkar mellan 15 och 20 år som har särskilt behov av vård, stöd o...Läs mer

Frösunda HVB Jälla Norra

Vi vänder oss till pojkar/unga män i åldrarna 15–19 år med avvikande normer och värderingar, begynnanande problem med missbruk och kriminalitet. Frösunda HVB Jä Läs mer

Individ & Familj Ensamkommande flyktingbarn

Frösunda HVB Jälla Norra

Verksamhet: Individ & Familj

Vi vänder oss till pojkar/unga män i åldrarna 15–19 år med avvikande normer och värderingar, begynna...Läs mer

Frösunda HVB Jälla Södra

Vi vänder oss till pojkar/unga män i åldrarna 15–19 år med avvikande normer och värderingar, begynnanande problem med missbruk och kriminalitet. Frösunda HVB Jä Läs mer

Individ & Familj Ensamkommande flyktingbarn

Frösunda HVB Jälla Södra

Verksamhet: Individ & Familj

Vi vänder oss till pojkar/unga män i åldrarna 15–19 år med avvikande normer och värderingar, begynna...Läs mer

Frösunda HVB Sörbacken

Frösunda HVB Sörbacken arbetar med pojkar som har särskilt behov av vård, stöd och behandling. Vi arbetar med ett kognitvt beteendeterapeutiskt synsätt och evid Läs mer

Individ & Familj Ensamkommande flyktingbarn

Frösunda HVB Sörbacken

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB Sörbacken arbetar med pojkar som har särskilt behov av vård, stöd och behandling. Vi ar...Läs mer

Frösunda HVB Åbygården

Vi vänder oss till pojkar/unga män från 15 år t.o.m. 19 år med ett utagerande beteende som ofta leder till stora konflikter med andra människor, där tidigare pl Läs mer

Individ & Familj Ensamkommande flyktingbarn

Frösunda HVB Åbygården

Verksamhet: Individ & Familj

Vi vänder oss till pojkar/unga män från 15 år t.o.m. 19 år med ett utagerande beteende som ofta lede...Läs mer

Frösunda HVB Åsele

Frösunda HVB Åsele vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar, både pojkar och flickor. Läs mer

Individ & Familj Ensamkommande flyktingbarn

Frösunda HVB Åsele

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda HVB Åsele vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar, både pojkar och flickor. ...Läs mer

Frösunda Lundagården

Frösunda Lundagården erbjuder, i nära samverkan med ett flertal kommuner och landsting, ett kvalificerat vård- och boendealternativ för personer med psykisk fun Läs mer

Individ & Familj Integrerat boende

Frösunda Lundagården

Verksamhet: Individ & Familj

Frösunda Lundagården erbjuder, i nära samverkan med ett flertal kommuner och landsting, ett kvalific...Läs mer

Frösunda Pandionskolan

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyc Läs mer

Individ & Familj Resursskola

Frösunda Pandionskolan

Verksamhet: Individ & Familj

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för a...Läs mer

Gnistan - Boendestöd & Daglig sysselsättning

På uppdrag av Upplands Väsby kommun erbjuder vi boendestöd och daglig sysselsättning till dig i Upplands Väsby med social och/eller psykisk funktionsnedsättning Läs mer

Individ & Familj Boendestöd

Gnistan - Boendestöd & Daglig sysselsättning

Verksamhet: Individ & Familj

På uppdrag av Upplands Väsby kommun erbjuder vi boendestöd och daglig sysselsättning till dig i Uppl...Läs mer