Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Bomsund

Frösunda HVB Bomsund är ett behandlingshem i hemlik familjär miljö. Vi arbetar för att de ungdomar som bor hos oss ska få individuell hjälp och stöd till en fungerande vardag.

Vi vänder oss till pojkar mellan 15-19 år (placering kan ske med stöd av SoL eller LVU). Vi är inriktade mot neuropsykiatriska funktionshinder och/eller psykosocial problematik. Det kan yttra sig i svårigheter att hantera sina känslor samt svårigheter i relation till andra människor.

Pojkarna kan bära på avvikande värderingar/beteenden vilka resulterat i begynnande kriminalitet och/eller droganvändning. De psykosociala problemen kan vara utlösta eller till följd av en konsekvens av psykiska besvär så som ångest, depression och/eller trauma. Ofta har pojkarna svårt att klara av skolgång/sysselsättning samt att i övrigt upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Mål och inriktning 

Behandlingen utgår från en genomförandeplan som tar hänsyn till den unge personens önskemål och förutsättningar. Relationen mellan ungdomarna och oss vuxna är en betydande del i vårt behandlingsarbete. Dagen på Bomsund präglas av struktur, tydlighet och förutsägbarhet. En meningsfull vardag är viktigt, vilket innefattar skola/praktik samt tillgång till olika fritidsaktiviteter.

Nätverksarbete är även viktigt för oss. Detta arbete planeras individuellt tillsammans med den placerande enheten och individen. Nätverksarbete bygger helt på frivillighet hos berörda parter.

En av våra metoder är Tillämpad beteende analys – TBA

Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man metodiskt analyserar socialt relevanta beteenden för att förstå varför de förekommer och hjälper individer att utveckla en nödvändig och användbar beteenderepertoar.

Platser

Vi kan erbjuda 7 behandlingsplatser.