Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Hörnefors

Frösunda HVB Hörnefors arbetar med pojkar mellan 15 och 20 år som har särskilt behov av vård, stöd och behandling. Vi arbetar med ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt och evidensbaserade metoder. Som fundament i vårt behandlingsarbete arbetar vi för att skapa en god relation och allians med ungdomen, detta för att möjliggöra motivation till förändring. Vi erbjuder 8 platser och är placerade i Umeå kommun.

Målgrupp

Frösunda HVB Hörnefors vänder sig till pojkar mellan 15 och 20 år, som har social problematik som kan yttra sig i svårigheter att hantera sina känslor och svårigheter i relation till och/eller samspel med andra människor. De ungdomar som kommer till oss kan bära på avvikande normer och värderingar som resulterat i begynnande kriminalitet och/eller missbruk. Andra kan ha sociala problem vilka utlöser eller är en konsekvens av psykiska besvär så som ångest, depression och/eller trauma. Ofta har våra ungdomar svårt att klara av skolgång/sysselsättning samt att i övrigt upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Målsättning

Målet är att ungdomen ska ha en väl fungerande tillvaro och utveckling med minimerad social problematik. Ungdomen ska genom ADL-träning få stöd och träning i att självständigt klara sin dagliga livsföring, samt stöd i att skapa en strukturerad vardag och att ta hand om sin ekonomi. Ungdomen ska få stöd och motivation att återuppta studier/söka praktikplats. Verksamheten kommer att arbeta KBT-inriktat och använda sig av bl a MI. Vid behov kommer verksamheten att konsultera psykolog och/eller psykiatriker.

Antal platser

Frösunda HVB Hörnefors erbjuder 8 platser.