Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Hörnefors

Med utsikt över havet ligger HVB Hörnefors. Boendet är anpassat för pojkar 15–20 år med missbruksproblematik och kriminalitet.

Målgrupp

HVB Hörnefors vänder sig till pojkar, 15–20 år med social problematik, missbruksproblematik och kriminalitet. De har ofta svårigheter att hantera känslor och relationer. Pojkarna har ofta svårt att klara skolgång/sysselsättning och fritid.

Arbetsmetoder

Vi arbetar i enlighet med vårt psykosociala behandlingskoncept där kunskap om kognition är vägledande för att säkerställa att vi möter och bemöter varje individ i enlighet med hans individuella behov och förmågor.

Det psykosociala behandlingsarbetet utgår ifrån en indi­vidcentrerad hållning. Där präglas vardagens alla göromål och situationer av positiva möten och situationer som möjliggör positiv utveckling för individen. Vardagliga träningssituationer leder till att nya verktyg, färdigheter och strategier kan börja tillämpas, så att individen på sikt blir mer självständig och hittar framgångsrika sätt att hantera och bemästra vardagens alla utmaningar.

Vid placering på HVB Hörnefors tillhandahåller vi stödjande samtal, återfallsprevention och haschavvänjningsprogrammet (HAP) tillsammans med vår alkohol- och drogterapeut. Vid behov finns även extern psykolog och psykoterapeut att tillgå.

Målsättning

Vår målsättning är att se till varje individs styrkor och resurser, utifrån ett salutogent perspektiv. Vi arbetar alltid för att med rätt förutsättningar och stöd som individ­ anpassas uppnå en positiv utveckling för varje enskild individ. Vi arbetar med att stärka individens tilltro till sig själv och sin omgivning.

Fysisk miljö

På en sjötomt vid Bottenvikens kust, 3 mil utanför Umeå, ligger HVB Hörnefors. Cykelavstånd till Hörnefors centrum med bland annat sporthall och ungdomsgård.

Huvudbyggnaden är ett gammmalt pensionat. Lokalerna rymmer åtta boenderum, sällskapsrum, spelrum, aktivitetsrum, kök och personalrum med kontor. Byggnaden är totalrenoverad 2013.

Det finns goda möjligheter till friluftsaktiviteter i områ­det och för övrigt utförs aktiviteter i närliggande tätorter.

Antal platser

Frösunda HVB Hörnefors erbjuder 8 platser.