Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Granhammar

Frösunda HVB Granhammar vänder sig till pojkar med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet eller utagerande.

HVB-hemmet Granhammar är ett småskaligt hem för pojkar mellan 15–20 år. Hemmet ligger i Järlåsa ca 3 mil nordväst om Uppsala. Boendet är trivsamt och bedrivs under så hemmaliknande former som möjligt där eleverna har egna rum.

Vi vänder oss till pojkar med psykosocial problematik som kan leda till relationsstörningar, haltande skolgång och ibland till begynnande drogmissbruk och kriminalitet. Placeringarna sker via LVU och SoL.

Personalen jobbar under medlevarskap vilket ökar möjligheten att skapa relationer till våra elever vilket krävs för att nå bästa resultat.

Målsättning

Med stöd av vårt Psykosociala behandlingsmodell säkerställer vi att den placerade ungdomen tillföljd av sitt eget beteende aldrig skall utsättas för sekundära trauman inom vår vård och omsorg.

Vi vet att det är först när en placerad ungdom känner sig trygg; accepterad och respekterad, förstådd och validerad, hen med stöd av de individcentrerade utvecklingsinsatser vi tillhandahåller kan börja agera och navigera mot förändring; positiv utveckling varaktigt över tid och ökad livskvalitet. Målsättningen för vistelsen på Granhammar är alltid att skapa möjligheter till en positiv framtid och en livssituation utan destruktiva beteenden.

Psykosocial Behandlingsmodell

Utvecklingsinsatserna styrs och utgår ifrån en väl genomarbetad genomförandeplan där placerande nämnds syfte med placering tydligt framgår. Mål och delmål utformas individuellt tillsammans med den placerade ungdomen där ungdomens önskemål och omgivningens  iaktagelser och  observationer av individens behov vägs samman.

Verksamheten vilar på grunder i positiv psykologi där inlärningsteoretiska principer och kunskap om kognition är vägledande i det vardagliga arbetet.

Utifrån kunskap om kognition och inlärningsteori har medarbetare vid HVB Granhammar god förmåga att möta och bemöta den placerade ungdomen där den är, inte där vi eller någon annan vill att den skall vara.

Vid behov kommer verksamheten att konsultera psykolog och/eller psykiatriker.

Antal platser

Granhammar har 4 behandlingsplatser.

Hitta till oss

Adress

Östfora 156
744 97, Järlåsa

Tel: 010-130 57 55
E-post: granhammar@frosunda.se

Kontaktpersoner

Verksamhetschef

Maria Elöf
Tel: 010-130 58 84
E-post: maria.eklof@frosunda.se

Placeringsjouren

Tel: 020-22 80 00
E-post: placeringsjouren@frosunda.se