Logga in

Till toppen av sidan

Alla barn har rätt till en framtid.

Att komma till ett land, ensam och som barn, är allt annat än lätt. Glädjen och lättnaden över att slippa leva mitt i krigets grymheter, blandas med rädsla för ensamhet och oro över familjemedlemmar som är kvar i hemlandet.

Ensamkommande barn och unga har ofta behov som inte kan uppfyllas på ett vanligt PUT- (permanent uppehållstillstånd) eller asylboende. Många behöver ett särskilt boende där de blir omhändertagna på rätt sätt. På Frösunda har vi utformat ett omhändertagande som bygger på mänsklig värme och tillit. Inget barn ska behöva känna sig ensam och det är vår skyldighet som medmänniskor, att göra allt vi kan för att dessa barn ska känna framtidshopp igen. Det är vår skyldighet att finnas vid deras sida och att hjälpa dem in i samhället på bästa möjliga sätt.

Ensamkommande barn och unga med särskilda behov.

De kan exempelvis bära på avvikande normer och värderingar samt ha utvecklat begynnande missbruk eller kriminalitet. Eller så kan de ha svårigheter i samspel med jämnåriga och vuxna, vilket kan yttra sig i ett utagerande beteende eller svårigheter vid gränssättning. Frösunda erbjuder HVB-verksamhet för ensamkommande barn och unga med särskilda behov. Medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet jobbar på dessa boenden enligt en individuellt anpassad behandlingsplan.

Att få vara med och bestämma över sitt liv, i sitt nya land.

På Frösunda är vi noggranna med att involvera barnen och ungdomarna i utformningen av deras nya vardag. Vi ser till varje enskild individ och vi ser till att skapa en meningsfull vardag med fritidsaktiviteter som ger energi, glädje och engagemang. I följande ordning jobbar vi med dem:

  1. Språket
  2. Skolan
  3. Vuxenstöd
  4. Fritidsaktiviteter

Sök Boende »

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans