Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Åbygården

Vi vänder oss till ensamkommande pojkar från 15 år t.o.m. 17 år som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd, samt unga män från 18 år t.o.m. 19 år med permanent uppehållstillstånd. Pojkarna har särskilda behov av vård, stöd och behandling.

Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att möta målgruppens behov av behandling och integration. Frösunda HVB Åbygården ligger i Trelleborg kommun.

Inriktning

Frösunda HVB Åbygården vänder sig till ensamkommande pojkar, unga män som söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd och som är i behov av särskild vård, stöd och behandling.

Individen kan bära på avvikande normer och värderingar, utvecklat begynnande kriminalitet, bära på en psykisk ohälsa och/eller ha svårigheter i samspel med andra människor. Ofta har ungdomen svårt att klara av skola/sysselsättning samt i övrigt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Antal platser

Frösunda HVB Åbygården erbjuder sammanlagt 12 platser.

Målsättning

Målsättningen med behandlings och integrationsarbetet vid Frösunda HVB Åbygården är att ungdomen ska ha en välfungerande tillvaro med minimerad social problematik och goda strategier att hantera sina känslor och tankar. Individen ska genom en fasindelad integrationsprocess, knyta an, bli en del och lära sig förstå det svenska samhället, dess funktioner, normer och värderingar.

Hjälp oss göra webbplatsen bättre

Lämna synpunkter här

Vår webbplats är till för dig

Är det något du skulle vilja ha annorlunda?

Lämna dina synpunkter i formuläret.