Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda HVB Åbygården

Vi vänder oss till pojkar/unga män från 15 år t.o.m. 19 år med ett utagerande beteende som ofta leder till stora konflikter med andra människor, där tidigare placeringar har havererat. Vi vänder oss till pojkar/unga män som bär på avvikande normer och värderingar och som har missbegynnande problem med missbruk och kriminalitet.

Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att möta målgruppens behov av behandling, där vi arbetar bland annat med TBA, ART, MI samt integration. Frösunda HVB Åbygården ligger i Trelleborg kommun.

Inriktning

Frösunda HVB Åbygården vänder sig till pojkar/unga män som är i behov av särskild vård, stöd och behandling.

Individen kan bära på avvikande normer och värderingar, utvecklat begynnande kriminalitet, bära på en psykisk ohälsa och/eller ha svårigheter i samspel med andra människor. Ofta har ungdomen svårt att klara av skola/sysselsättning samt i övrigt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Antal platser

Frösunda HVB Åbygården erbjuder sammanlagt 12 platser.

Målsättning

Målsättningen med behandlingen vid Frösunda HVB Åbygården är att ungdomarna ska ha en välfungerande tillvaro med minimerad social problematik och goda strategier att hantera sina känslor och tankar. Verksamheten arbetar med att skapa en god allians, då detta ses som en utgångspunkt för motivation till förändring.