Logga in

Till toppen av sidan

Att ansöka om assistans för sitt barn.

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning, kan det kännas svårt att ta in en assistent utifrån. Att ta hand om och skydda sitt eget barn, sitter djupt rotat inom många av oss. Men ibland behöver man hjälp.

På Frösunda Omsorg har vi stor erfarenhet av personlig assistans för barn, och våra assistenter som jobbar med barn är speciellt utvalda för sin kompetens och personlighet. För oss är det viktigt att du som förälder känner dig trygg och vi finns vid din sida när du behöver det.

Alternativ på assistans till ditt barn.

Hur assistansen ska utformas åt ditt barn bestämmer du. En del tycker att det känns tryggt att själva ta hand om assistansen eller låta en närstående bli assistent. Valet är helt och hållet ditt. Väljer du att utföra assistansen själv, så måste du vara anställd av ett företag, eller starta eget företag. På Frösunda Omsorg kan vi anställa dig som assistent för ditt barn och du får då samma förmåner som alla våra anställda. 

1

Assistans via en anordnare, exempelvis Frösunda Omsorg. 

2

Utföra assistansen själv. 

3

Kombinera assistans via anordnare och dig själv. 

4

Assistans genom en närstående.

För mer information: 0771-37 67 86 32  kundkontakt@frosunda.se

Alla barn ska ha samma rätt och möjligheter att få leva som de vill.

Alla barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans och det finns ingen nedre åldersgräns. Ett barn skulle därför kunna få personlig assistans redan som spädbarn. Målet med assistansen är att barnet alltid ska kunna leva så likt andra barn som möjligt.

När det kommer till att själv få bestämma över sitt liv, är det också självklart att barnets vilja är styrande för assistentens insats. Men eftersom det är barn, så måste vi alltid ha föräldrarnas godkännande. Som förälder är du med och planerar och styr assistansen, samt väljer ut vilka assistenter du vill ska arbeta för er.  

Det normala föräldraansvaret och antalet assistanstimmar.

När ett barns rätt till personlig assistans utreds, är principen att ersättning betalas ut för hjälp som inte ingår i det normala föräldraansvaret. Man jämför barnets behov med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Vad som exakt ingår i ett normalt föräldraansvar är svårt, det står varken i lagtext eller praxis. Tolkningsutrymmet är stort och ansvarets omfattning varierar också beroende på barnets ålder. Ser man till tidigare beslut, så kan man dra slutsatsen att föräldrar inte har ansvar att tillgodose de grundläggande behoven rent praktiskt, från det att barnet fyller tolv år. Det tas också hänsyn till att föräldrarna ska kunna ha kvar sina arbeten, sina vänner och andra engagemang.