Logga in

Till toppen av sidan

Vi behöver vara medvetna om maktstrukturer

Principen om alla människors lika värde och en passion för att ifrågasätta de normer som begränsar människor med funktionsnedsättning är det som driver regionchefen Eija Nordahl. Hon arbetar med ett nära ledarskap och beskriver Frösunda som en organisation som attraherar människor med höga ambitioner.

eija nordahl– Kundens fokus är någonting som lockar till sig människor som verkligen vill leverera omsorg och utveckling med hög kvalitet. Jag brinner för ledarskap, allas lika värde och att bredda normen. Jag arbetar nära verksamheten som det förväntas i hela företaget för att vi fullt ut ska ha kundens fokus.

Eija beskriver Frösundas uppdrag som grundat i alla människors lika värde och där är varje kunds rätt att bestämma själv centralt.

– Vi gör det möjligt för kunden att bestämma i sitt eget liv. Det gör vi genom att vi lever företagets värderingar och har kundens fokus. Vi bygger också in en stor flexibilitet i hela organisationen. Det fungerar inte att vi bestämmer allt på förhand utan vi behöver även vara lyhörda och snabbfotade.  

”Jag är stolt”

Eija har lång erfarenhet från att jobba för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det gör Frösunda till en arbetsplats där hon kan bidra och nå sin fulla potential.

– Jag trivs tack vare Frösundas grundvärderingar som lever allt mer i hela företaget. Det skapar engagemang hos mig och det är lätt att vilja göra sitt allra bästa. Jag är stolt över att jobba på ett företag som vill ligga i framkant och som så starkt vill ha kundens fokus.

Frösunda arbetar med några av samhällets mest utsatta grupper och gör skillnad både för individen och för utvecklingen i samhället i stort. Det tilltalar Eija som har en god förståelse för de strukturer som styr hur människor kan leva sina liv.

– Det finns väldigt starka normer i samhället som påverkar och begränsar oss. De människor som på något vis avviker från normen möter andra reaktioner och blir också beskrivna på ett annat sätt. Vi reagerar utifrån normer.

Normer hänger ihop med sociala maktordningar och det är viktigt att förstå hur det kan komma till uttryck i verksamheten. 

– Det gäller att tänka på att den medarbetare som möter kunden, många gånger har ett stort övertag. Om medarbetaren till exempel har en bättre förmåga att kommunicera kan hon få ett övertag och förminska den andre och det vi behöver vara medvetna om och hantera.

Frösunda vill vara drivande för nya spelregler i omsorgen så att alla människor får en självklar plats i samhället. Det rimmar väl med Eijas egen övertygelse.

– Vi behöver öppna upp arenan och bredda den norm som råder i dag. Normer styr mer än vad vi är medvetna om många gånger.

Frösundas position som privat aktör i omsorgen gör att företaget kan vara drivande i utvecklingen mot ett samhälle där rättigheter förverkligas.

– Jag gillar att vi är ett företag i en marknadsekonomi. Vi vill att kunderna ska välja oss och vi är motiverade att kämpa för det. Vi behöver hålla en sådan kvalitet att kunden väljer oss och på det sättet flyttar vi ständigt fram positionerna för både god omsorg och individers möjligheter och utveckling.