Logga in

Till toppen av sidan

Jag trivs med höga krav på mig som chef

Att-göra-listan är lång och tempot högt precis som ambitionsnivån. Marita Ölmhedens fyra första månader som Regionchef har varit intensiva. Marita beskriver känslan av att ha hittat hem; trots en lång chefskarriär bakom sig känner hon för första gången att hon fullt ut får utöva det ledarskap hon tror på.

marita ölmheden

– Jag har varit chef i många år både inom landsting, kommun och inom IT. Jag har alltid strävat efter att ledningen ska gå åt samma håll. Det är någonting som alla organisationer gör i någon utsträckning. Skillnaden är att vi på Frösunda verkligen gör det och går hela vägen. Detta för att koncept och mål är så tydliga.

Det snabba tempot och den tydliga riktningen passar Maritas ledarstil.

– Det är viktigt att ställa krav på medarbetare. När medarbetare på ett IT-företag inte gör det som förväntas får det konsekvenser och chefen säger till direkt. Inom omsorg ser det ofta annorlunda ut. Varför är det så, i vård och omsorg har kunden samma rätt till en kvalitet och säker tjänst som i andra branscher. Varför ges det möjlighet att brista inom vård och omsorg när vi arbetar med människor i behov av trygg och säker omsorg? Det talas mycket om att vänta in medarbetare. Jag har stor respekt för att alla människor behöver tid att anpassa sig till förändringar och ta till sig ny kunskap men det får aldrig ske på bekostnad av det vi levererar till kunden.

– Det samma gäller för mig själv som chef. Jag har krav på mig från företaget. Det är inte jag själv som satt några godtyckliga utvecklingsmål utan det finns en tydlig förväntan på vad jag ska uppnå. Det är dock mycket viktigt att man som medarbetare känner sig delaktig i verksamheten och förstår hur viktig man är för våra kunder och verksamhet, när man förstår det, har man kundens fokus och utför det vi ska enligt kundens behov.

Att leva efter Frösundas värderingar, Respekt, Engagemang och Nyfikenhet är en självklarhet, värdeorden måste dock förstås och efterlevas på alla våra arbetsplatser. Här har vi som ledare ett mycket viktigt uppdrag.

Marita har alltid jobbat mycket och varit en drivande kraft på alla sina tidigare arbetsplatser. I sin nya roll känner hon att hon kommer till sin rätt.

– Jag har aldrig haft så mycket att göra som nu men det är väldigt tydligt vad som krävs så jag känner mig friare än någonsin. De utmaningar vi har vet vi att vi kan vända och vi är en grupp med gemensamma mål.

Frösundas koncept där medarbetare utbildas i att jobba med Kundens fokus och förstå hur de ska hålla kundlöftet ”kunden bestämmer” rullas ut i hela verksamheten och Marita är ansvarig för implementeringen på sina enheter. Hon ser redan hur konceptet gör skillnad för kunderna och därmed medarbetare som ser skillnad när vi gör det vi ska. Det ger nöjda kunder, närstående och beställare.

– Att kunden ska bestämma har väckt olika reaktioner beroende på hur långt arbetslagen har kommit men det är alltid några medarbetare i gruppen som hakar på och argumenterar för det. Jag upplever aldrig att det är jag ensam som står för det.

– En sak som varit känsligt är det vi kallar kollegial kontroll. Det är lätt att det blir så personligt men medarbetarna måste våga lyfta det som inte fungerar i kollegornas arbete. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en kultur där vi alltid har kundens fokus. Värdeorden respekt, engagemang och nyfikenhet gäller även kollegor emellan!

Förutom arbetet med medarbetarna har Marita mycket kontakt med slutkunder, närstående och beställare.

– En bra dag kan se ut så här: Jag fick ett samtal från kommunen som utryckte att de inte tyckte att en av våra verksamheter fungerade som den skulle. Vi hade ett konstruktivt samtal som slutade i att beställaren uttryckte sitt fulla förtroende för mig och Frösunda som företag. Därefter träffade jag en mamma som öppnade sig för mig och lät mig få en helt unik inblick i hennes unika situation. Det var rörande att lyssna till hennes berättelse och det värmer att hon visade mig det förtroendet.

Trots den korta tid Marita har varit på Frösunda känner hon sig landad i organisationen och uppdraget. Det är med entusiasm inför framtiden hon avslutar sin berättelse.

– Jag har alltid haft ett brinnande hjärta för äldre och nu jobbar jag med funktionsnedsättning för första gången. Jag förstår inte vad jag har väntat på! Det är en helt fantastisk värld och det finns så mycket vi kan göra för att kunderna ska få det bästa tänkbara livet i enlighet med sina egna värderingar.