Logga in

Till toppen av sidan

Förändringsdriven verksamhetschef till HVB

2018-06-15 | Södermanland | Chef | Individ & Familj

Platser: 1

På Frösunda arbetar vi med individuellt anpassat stöd som genomgående präglas av respekt, engagemang och nyfikenhet. Detta bygger på bland annat individkunskap och kognitionskunskap. Utifrån ett kundperspektiv arbetar vi med att på olika sätt stödja kunderna och värna om personlig integritet och självbestämmande. På Frösunda arbetar vi med tydlig struktur, kommunikation och med ett lågaffektivt bemötande.  

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får vi genom ett omfattande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden antar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i  vårt jobb. Detta ställer stora krav på våra ledare, inte minst som modeller och förebilder. Därför pratar vi på Frösunda om det kundorienterade ledarskapet. Det anger tydligt den riktning vi ska gå.

Arbetet på Frösundas HVB-verksamheter utgår från ett salutogent perspektiv där vi ser till varje individs styrkor och resurser. Vi tar ansvar för att säkerställa att varje placerad ungdom för de försutsättningar hen behöver för att kunna, vilja och våga göra något annorlunda för att uppnå positiv utveckling.

Det psykosociala behandlingsarbetet utgår från en individcentrerad hållning. Där präglas vardagens alla göromål och situationer av positiva möten och situationer som möjliggör positiv utveckling för individen. Vardagliga träningssituationer leder till att nya verktyg, färdigheter och strategier kan börja tillämpas, så att individen på sikt kan bli mer självständig och hittar framgångsrika sätt att hantera och bemästra vardagens alla utmaningar.  

Vi söker nu en verksamhetschef till våra hemlika och familjära HVB-hem. Målgruppen är flickor och pojkar mellan 14-18 år med begynnande missbruk och/eller kriminalitetsproblematik. De unga kan även ha svårigheter att hantera känslor, tankar och beteenden samt sysselsättning/skola.

Verksamhetschef till HVB-hem

Att vara verksamhetschef på Frösunda innebär att axla företagets viktigaste uppgift – att uppfylla Frösundas definierade kvalitets- och resultatmål baserat på upplevd kundnöjdhet, avtalstrohet, regulatorisk följsamhet samt intäkter och resultat. För att uppnå detta säkerställer du att arbetet utförs i enlighet med Frösundas bestämda koncept (processer och rutiner), bemanning, Q-loopen (Frösundas ständiga förbättringsarbete), ett värderingsstyrt beteende, ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett kundorienterat ledarskap. Driften av verksamheterna sker utifrån ett tydligt koncept och vårt kundlöfte – På Frösunda bestämmer kunden! Om du är rätt chef för oss erbjuder vi dig attraktiva villkor och ett gediget introduktions-, chefs- och ledarskapsprogram samt fadderskap. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bedriva ett verksamhetsnära och kundorienterat ledarskap.
 • Säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån Frösundas kundorienterade koncept.
 • Säkerställa kvalitativ och optimal bemanning inom givna ekonomiska ramar.
 • Arbeta systematiskt för att förstå kundens perspektiv och tillgodose en omsorg som kunden är nöjd och trivs med.
 • Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikationen med alla intressenter, så som omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter. Kunna formulera dig i tal och skrift.
 • Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete inom konceptets ramar.
 • Säkerställa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett värderingsdrivet beteende baserat på Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
 • Du har självfallet ett resultatansvar inom ekonomi och kvalitet.
 • Delta i budgetarbete och -uppföljning.
Formella kvalifikationer

 • Du har ett genuint intresse av att möta och bemöta ungdomar och att göra skillnad.
 • Universitetsexamen som socionom eller likvärdig.
 • Erfarenhet av arbete med HVB.
 • Dokumenterad ledarerfarenhet.
 • Erfarenhet av förändringsarbete samt att på ett strukturerat sätt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
 • Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift. 
 • Giltigt körkort.
 • Du uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 
  
Välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Johanna Stålhand, Regionchef
Telefon: 010-130 40 36

Kontaktpersoner:

Joakim Lindfors , Talent Management
Telefon: 010-130 35 54


Ansök direkt genom att fylla i nedanstående formulär: