Logga in

Till toppen av sidan

Verksamhetschef till Falkenberg

2017-11-10 | Halland | Chef | Funktionsnedsättning

Platser: 1

Sökes: Verksamhetschef inom funktionsnedsättning till Falkenberg 

Många människor som lever med en funktionsnedsättning upplever att andra försöker bestämma över deras vardag. Makten över ens eget liv försvinner med funktionsnedsättningen och man blir inte sedd för den man är. 

Det tycker inte vi är okej. Därför jobbar vi efter en tydlig idé på Frösundas Omsorg: Här bestämmer kunderna över sitt liv och sin vardag. Då säger de att de trivs bättre och upplever en högre kvalitet i sin omsorg. Det är en anledning till att vi växer och behöver fler duktiga verksamhetschefer. 

Men att låta kunderna bestämma, som är en självklarhet i så gott som alla andra branscher, är av någon anledning kontroversiellt i vår. (Ja, vi kallar dem kunder. Det säger en del om hur vi tänker.) Frösundaidén är annorlunda jämfört med hur man är van att jobba i omsorgen, så för att genomföra vårt arbetssätt krävs en kulturförändring. Och därför behöver vi en speciell sorts chefer. Och därför har vi frågat våra kunder vad som är viktigast för dem. Svaret blev att det enskilt viktigaste för dem är bemanningen. Det innebär att det också kommer vara din viktigaste uppgift. 

I grunden är du en trygg, närvarande och beslutsmässig person. Ditt ledarskap är aktivt och nära. Det grundar sig i tydlighet och transparens. Och framförallt vet du att en kulturförändring åstadkommer man inte bakom ett skrivbord. Det gör man bara ute i verksamheten, genom att möta och bemöta sina kunder, och praktiskt leda och handleda sina medarbetare. 

Så du kommer inte direkt att nöta ned skrivbordsstolen hos oss. Och om du är rätt person så ser du vilken utmaning det här är. Och du gillar den. Du gillar den för att det är en utmaning – och du drivs av utmaningar.  

Du gillar den för att du tycker bättre om att tillbringa så mycket tid som möjligt med kunder och medarbetare. Och du gillar den för att resultatet blir en bättre omsorg för människor som verkligen behöver det. Och det är vad vi alla drivs av, vi som jobbar på Frösunda Omsorg.  
 
 Verksamhetschef inom vårt affärsområde funktionsnedsättning i Falkenberg

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Säkerställa kvalitativ och optimal bemanning inom givna ekonomiska ramar.
 • Arbeta systematiskt för att förstå kundens perspektiv och tillgodose en omsorg som kunden är nöjd och trivs med.
 • Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikationen med alla intressenter, så som omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter. Kunna formulera dig i tal och skrift.
 • Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete inom konceptets ramar.
 • Säkerställa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt samt ett värderingsdrivet beteende baserat på Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
 • Agera i enlighet med Frösundas kundorienterade ledarskapsfilosofi.
 • Du har självfallet ett resultatansvar inom ekonomi och kvalitet.
 • Delta i budgetarbete och -uppföljning.
Egenskaper
 • Du har en naturlig lyhördhet för andras perspektiv och en förmåga att möta människor på deras villkor.
 • Du är strukturerad och beslutsmässig, van att leda i förändring och tillväxt.
 • Med ett genuint intresse för människor skapar du i ditt ledarskap förutsättningar för organisationen att nå sina mål.
 • Du är en självklar förebild i att leva efter Frösundas värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet.
 • Du har förmåga att bygga och underhålla affärsrelationer med lyhördhet för kundens behov, hög empati och professionalism.
 • Du kommunicerar tydligt och effektivt, är kvalitetsmedveten och har en stark drivkraft för ständiga förbättringar.
 • Du står för närvaro, tydlighet, transparens och noggrannhet.
 • Du är målmedveten och uthållig.
Formella kvalifikationer
 • Socionomutbildning eller motsvarande är nödvändigt då du kommer vara tillståndsbärare.
 • Minst 1–2 års erfarenhet från omsorgsbranschen.
 • Minst 2 års erfarenhet som ledare/chef i privat sektor.
 • Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt resultatansvar.
 • Dokumenterad god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift. 
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
 • Giltigt körkort.
Kontaktpersoner

Tobias Knutsson
HR-Specialist
Telefon: 010-130 30 44
E-post: tobias.knutsson@frosunda.se

Ansök här! 
Använd nedanstående formulär och bifoga ditt CV

Kontaktpersoner:


Ansök direkt genom att fylla i nedanstående formulär: