Logga in

Till toppen av sidan

22 myndigheter rapporterar om målen inom funktionshinderspolitiken

Den 15 mars varje år rapporterar de 22 strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för att funktionshinderspolitiken genomförs till regeringen om vilka insatser som är genomförda, resultatet av dessa samt ger en lägesbedömning.

Den 15 maj presenterar sedan Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, en lägesrapport om funktionshinderspolitiken och ger en samlad bedömning av de strategiska myndigheternas rapportering.

Text: Fredrica Sjöström