Logga in

Till toppen av sidan

Äldre mer nöjda med sin vård och omsorg

De äldre blir allt nöjdare med sin äldreomsorg och det är ingen skillnad mellan äldre som vårdas privat eller kommunalt. Högst andel som sammantaget är nöjda är äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Personalen får också ett högre betyg än i förra mätningen och de anhöriga är mer positiva till samarbetet mellan dem och äldreboendet respektive hemtjänsten.

Vidare har upplevelsen av att känna sig trygg ökat under det senaste året, både inom hemtjänsten och på de särskilda boendena. Trygghet är en avgörande faktor för att äldre ska känna sig nöjda. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Text: Cecilia Lundfeldt, Kommunikation