Logga in

Till toppen av sidan

Arbete i kommunerna

Handisam har gjort en kontroll på hur långt Sveriges kommuner kommit i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga för samhället. Kommunerna spelar en central roll i detta, dels genom insatser för den lokala arbetsmarknaden, dels som arbetsgivare. I rapporten "Hur är läget i kommunerna?" följer man upp funktionshindersfrågorna för 2012.

Kortfattad gällande arbetsmarknaden visar rapporten att:

  • En majoritet av kommunerna ser personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp på arbetsmarknaden, men bara hälften har satt tydliga mål för arbetet.
  • De allra flesta kommuner erbjuder praktik för personer med funktionsnedsättning.
  • Två av tre kommuner har de senaste tre åren anställt personer med funktionsnedsättning efter avslutad praktik.

Rapporten beskriver också hur arbetet med att skapa förutsättningar för tillgänglighet fortskrider. Bland annat inom kollektivtrafiken, kultur och fritid.

Text: Yrsa Holmén