Logga in

Till toppen av sidan

Att möta ensamkommande ungdomar - på riktigt

Frösundas verksamhetschef Emelie Hjelm Bonin betonar bemötandets vikt för att skapa förtroende och därmed motivation hos de placerade ensamkommande ungdomarna. I en föreläsning på Socionomdagarna berättade hon om arbetet på Sörbackens HVB-hem. Bilal som bor på Sörbacken berättade också om sina erfarenheter.

Emelie arbetar som verksamhetschef på Sörbacken HVB och Jälla ungdomshem som arbetare med ensamkommande ungdomar med  särskilda behov av vård, stöd och behandling. Hon betonar vikten av att alla som finns runt de här ungdomarna ser det som sitt ansvar att  vara trygg nog i sin professionella roll för att våga vara personlig.

- Dessa ungdomar behöver individuell hjälp och stöd  utifrån sin situation. Detta ställer särskilt höga krav på oss som möter de olika ungdomarna, att vi agerar professionellt, säger  Emelie Hjelm Bonin.

"Personalen är mer än bara personal"
Under föreläsningen berättade också Bilal som har bott på Sörbackens HVB drygt ett år om vad han tycker om verksamheten och det stöd och bemötande han får: 
- Från dag ett har jag upplevt att jag hamnat på en plats där personalen är mer än bara personal. Jag känner att de bryr sig om mig på riktigt.

Tryggheten och tillgängligheten är viktig
Bilal berättar att Sörbackens HVB har gett utrymme för individuell behandling och att det funnits både skratt och allvar.  Ett exempel som han nämner är att han redan från början fått instruktioner om att han kunde nå sin närmsta behandlare även då hon inte var på plats:
- Hon är alltid ett samtal bort, vilket skapar en trygghet inom mig.