Logga in

Till toppen av sidan

Ersättningen för assistans ses över

Ökningen av antalet timmar när det gäller personlig assistans har pågått sedan 1997 då reglerna ändrades. Nu ska reglerna ses över och en utredare ska analysera hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska, skriver Maria Larsson (Barn- och äldreminister) i SvD Brännpunkt.

Regeringen presenterade i höstas åtgärder för att motverka fusk och missbruk som uppdagats och öka säkerheten vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Ytterligare en utmaning är frågeställningar som kan kopplas till det ersättningssystem som finns för utförare av assistans. Den så kallade timschablonen har varit föremål för flera utredningar och granskningar.

Mot denna bakgrund har regeringen beslutat att nuvarande ersättning för personlig assistans bör ses över. En utredare ska analysera bland annat hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska, hur möjligheterna till uppföljning och analys kan öka, hur de verkliga kostnaderna för assistansen bättre kan överensstämma med ersättningens storlek, utan att de totala kostnaderna ökar, skriver Maria Larsson.

Text: Peter Fond