Logga in

Till toppen av sidan

Fler får avslag på assistansansökan

Fler får avslag på sin ansökan om assistansersättning. Det är konsekvensen av Försäkringskassans nya bedömningar.

Sedan 2008 har det skett relativt stora förändringar vad gäller assistansersättning på andel beviljade beslut. Försäkringskassan räknar nu endast hjälpbehov av personligt och integritetsnära slag som grundläggande behov och grund för assistansersättning. Detta har lett till att allt fler får avslag på sin ansökan om assistansersättning. Samtidigt har antal personer som nybeviljas assistansersättning blivit allt färre.

Den sammantagna bilden är att assistansersättningen hade en stabil ökning fram till 2007, både i form av antal mottagare och i beviljade timmar per mottagare. Idag fattar Försäkringskassan fler avslagsbeslut än beviljanden på nya ansökningar om assistansersättning. I förhållande till tidigare utveckling sker även relativt stora förändringar i hur många som får sin assistansersättning indragen vid en omprövning. Försäkrade som inte längre bedöms uppfylla kravet om mer än 20 timmar grundläggande behov har ökat från år 2008 och framåt. Detta enligt Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF:s delrapport Utfall av statlig assistansersättning.

Det gjordes enligt Försäkringskassan 3122 omprövningar av assistansersättning 2012. Det visade sig att 11 %, det vill säga 359 personer, fick assistansen indragen. Siffrorna visar att antalet som förlorar sin assistans vid två års omprövning har ökat jämfört med föregående år 2010 samt 2011 då sifforna låg på 10%. Bland de övriga beslut som omprövats av Försäkringskassan fick 21 procent färre timmar, 31 procent fler timmar och 37 procent oförändrat antal timmar enligt de senaste siffrorna.

Regeringen tar beslut i oktober 2014

Regeringen har beslutat att de inte kommer att agera mot Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov. Istället avvaktar regeringen en slutrapport i oktober 2014 från ISF som ska visa vad som hänt med de som förlorat sin assistansersättning.