Logga in

Till toppen av sidan

Förslag ska ge arbete på lika villkor

Genom att ge Arbetsförmedlingen ett helhetsansvar ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel. Försäkringsskyddet för personer som har lönestöd ska därigenom förbättras. Det föreslår Cristina Husmark Pehrsson, särskild utredare, som nu överlämnat slutbetänkande och rapporten "Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor" till regeringen.

I en intervju med Föräldrakraft säger hon:

- Med mina förslag kan alla garanteras ett likvärdigt försäkringsskydd och cirka 5000 fler arbetstillfällen möjliggörs när små arbetsgivare avlastas administrativa krav. Förslagen innebär att vi närmar oss en arbetsmarknad där villkoren är lika för alla, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Sammanfattning av förslagen som kan börja gälla i januari 2014:

  • Staten tar ansvaret för försäkringsskyddet för anställda med lönebidrag, utvecklings- eller trygghetsanställning om arbetsgivaren saknar kollektivavtalsenliga försäkringar.
  • Arbetsskade- och livförsäkring garanteras på samma sätt som för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.
  • Kammarkollegiet gör avsättningar till kompletterande ålderspensionsförsäkring för dem som saknar avtalsenliga förmåner.
  • Försäkringskassans ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel för dem som har en anställning förs över till Arbetsförmedlingen.
  • Stöd till arbetshjälpmedel uppgår även fortsättningsvis till högst 100 000 kronor per år vardera för den anställde och arbetsgivaren.
  • Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och anpassningar tydliggörs i reglerna om stöd till arbetshjälpmedel.

Text: Yrsa Holmén