Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda får förtroendet i Halmstad kommun

Halmstad kommun har beslutat att Frösunda från och med februari 2014 får förtroendet att driva 20 enheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Frösunda vann upphandlingen med högsta kvalitetspoäng i konkurrens med sex andra aktörer. Övertagandet av driften sker under förutsättning att tilldelningsbeslutet inte överprövas inom tio dagar.

- Det känns fantastiskt roligt att vi fått förtroendet att driva dessa enheter i Halmstad. Tillsammans har vi jobbat för att vårt erbjudande ska ge en hög kvalitet och tydligt utgå från de boendes behov, bland annat genom att ge ett mer individuellt utformat stöd och fler fritidsaktiviteter. Vi kommer redan inom kort att påbörja arbetet så att vi ligger väl i fas med det som förväntas av oss vid övertagandet som sker om nästan exakt ett år, säger Eva Meyer affärsområdeschef funktionsnedsättning.

De 20 enheterna som omfattar 19 gruppbostäder och en servicebostad riktar sig till personer med utvecklingsstörning, med autism eller autismliknande tillstånd liksom personer som fått hjärnskada efter olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

För ytterligare frågor vänligen kontakta Eva Meyer, Affärsområdeschef funktionsnedsättning
Tel: 08-50 52 35 41, e-post: eva.meyer@frosunda.se