Logga in

Till toppen av sidan

Kollegor med koll

Kollegial kontroll är ett nytt instrument för Frösunda. Syftet är att skapa en plattform för lärande och utveckling kollegor emellan för att uppnå högre kvalitet.

”Det här är det roligaste jag gjort i hela mitt liv! Så sa en av våra kunder som varit på Åland med två ur personalen. Det är kvalitet” säger Andreas Albanese, verksamhetschef för Kaveldunets och Tenstastråkets Serviceboende.

Och Andreas kollega, Yvette Karlsson, enhetschef för Axelsberg, Brolunda och Viksängen, fortsätter:
– Att planera arbetet för hur vi ska leverera kvalitet till en kund kräver en viljeriktning. Det räcker inte med att det står att vi ska verka för en god hälsa och bidra till självbestämmande.

De två har mötts för det första tillfället av Kollegial kontroll.

– Ordet ”kontroll” kan lätt uppfattas som hårt, men att få sitta så här tillsammans med en kollega är något positivt som gör att jag lär mig massor, säger Andreas.

Enhetschefernas ansvarområden är mycket stora och det är svårt att få tiden att räcka till. Ändå är Yvette och Andreas överens om hur värdefullt det är att tvingas prioritera ett lärande samtal med en kollega. Under en dag diskuterar de tre fokusområden: ledningssystem, dokumentation, samt vård- och omsorgsavvikelser.

– Det är själva samtalet – diskussionen – jag kommer att ta med mig härifrån snarare än de dokument vi fyllt i, säger Andreas.

– Ja, kvalitet och förtroende skapar gemensam målbild och yrkesstolthet, säger Yvette. Och i det vi levererar till kunden så behöver vi arbeta för att alla ska få ökad livskvalitet. Det innebär att förstå varje kund och att olika individ värdesätter olika saker. Oavsett om kunden uppskattar servicen, vill ha så mycket aktivitet som möjligt eller vill komma ut i samhället, skapa en plats åt sig själv, så ska vi göra vårt bästa för att leverera det.

Vad är kollegial kontroll?

  • Ett lärande tillfälle med stöd checklistor
  • Tre samtalsteman – Dokumentation, Ledningssystem och Vård- och omsorgsavvikelser
  • Verktyg för riskanalys och utvecklingsarbete
  • Genomförs av alla verksamhetschefer
  • Rapporteras till kvalitetsavdelningen, ingår i förtroenderapporteringen och verksamhets- och affärsplanering
  • Första tillfället genomfördes i oktober 2013, andra tillfället sker i april 2014

”Olika personer har jobbat på olika sätt med vård- och omsorgsavvikelserna, så det är det viktigt att jag tar ansvar för att skapa ett system som alla känner till. Ett bra tips jag fick i den kollegiala kontrollen var att låta personalen maila avvikelserna direkt till mig istället för att sätta in dem i en pärm eller skriva in dem i ett system. Då kan jag svara omedelbart. Det är ett bra sätt att visa att jag ser allt som rapporteras och en möjlighet för mig att bekräfta deras arbete.” Andreas Albanese om samtalstemat Vård- och omsorgsavvikelser.

Publicerat av: Cecilia Lundfeldt, Kommunikation