Logga in

Till toppen av sidan

Konst som bromsmedicin mot demens

Nu har museiprojektet "Möten med minnen" för demenssjuka invigts på flera håll i landet. Bland annat på Göteborgs konstmuseum kan demenssjuka tillsammans med någon annan bli visade och samtala kring de konstverk ur museets samlingar som har valts ut. Visningarna sker på måndagar när det är stängt och det är tyst och lugnt i lokalerna.

Tesen är att sjukdomsutvecklingen kan bromsas och att skapandet kan locka tillbaka färdigheter som deltagarna har förlorat.

– De bromsmediciner som finns, de kan inte göra något åt de sjuka hjärncellerna, utan de jobbar så att de stimulerar eller stressar de fortfarande friska cellerna att jobba dubbelt, säger Stefan Sauk som är ordförande i Alzheimerfonden till Sveriges radio P4. Så det här kan ju fungera som en intellektuell bromsmedicin, det vill säga det gör konst och konstföremål tillgängligt för människor som är i början eller mitten i en demensdiagnos.

Pågår i två år på 35 muséer

Det är Alzheimerfonden som ansvarar för projektet Möten med minnen som kommer att visas under två år framöver på 35 svenska muséer. Olika museiföremål kommer vara utgångspunkt för visningarna och samtalen. I Göteborg har de första två verken relationer som gemensam nämnare.

– Det är något som alla tycker är intressant och det kan sätta igång tankar hos alla människor och alla har ju relationer till andra människor, säger hon. Det här projektet bygger ju också på att man kommer hit tillsammans med någon man har en relation till, som sin man, sitt barn eller en nära vän, så jag tyckte det var väldigt naturligt, berättar Intendent Philippa Nanfeldt för Sveriges radio.

Text: Yrsa Holmén