Logga in

Till toppen av sidan

Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet skulle bli en del av Handisam från och med maj 2014 och Handisam byter då samtidigt namn till "Myndigheten för delaktighet". Det är ett förslag från Socialdepartementet.

Förslaget har sin grund i en översyn av vissa organisationsfrågor inom det funktionshinderspolitiska området. Det främsta skälet är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle.

Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade för alla, oberoende av funktionsnedsättning, betonas i förslaget. Det är en del av de förändringar som regeringen har dragit igång som resultat av utredningen "Gör det enklare!".

Vissa av Hjälpmedelsinstitutets uppgifter flyttas inte över till nya Myndigheten för delaktighet. Det gäller sådana uppgifter som regeringen inte anser vara ett statlig åtagande. Vidare betonas att det arbete som HI bedriver och som gäller tillgänglighet för äldre personer kommer att vara en viktig del i Handisams utökade uppdrag.

Hjälpmedelsinstitutet har både staten och Sveriges Kommuner och Landsting som huvudmän, så den föreslagna förändringen måste också godkännas av SKL.

Text: Yrsa Holmén
Foto: Pawel Flato