Logga in

Till toppen av sidan

Ny lägesrapport för vård och omsorg

Socialstyrelsen har nyligen presenterat en lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre.

Bland annat visar rapporten att personer har merutgifter på grund av sin funktionsnedsättning och att allt fler barn och unga medicineras för adhd och förskrivningen är störst hos pojkar 10–14 år och flickor 15–19 år.

Inom området vård och omsorg för barn och unga visar rapporten att andelen unga som vårdas inom psykiatrisk slutenvård fortsätter att öka. Det gäller särskilt flickor och unga kvinnor som vårdas för depression och ångest.

Rapporten visar också att personer som är 65 år förvänta sig fler år med god hälsa här i Sverige än i andra jämförbara länder. Med ökande livslängd förskjuts perioderna med nedsatt funktionstillstånd och hjälpberoende uppåt i åldrarna, men de blir inte kortare.