Logga in

Till toppen av sidan

Överenskommelse om Etisk Plattform

Vårdföretagarna har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, övriga arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg och de fackliga organisationerna kommit överens om att utveckla en Etisk plattform.

Plattformen har till syfte att säkerställa insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg och ska omfatta både de som beställer vård och omsorg – kommuner och landsting – och de som utför insatserna. Plattformen ska underlätta för de patienter och brukare som ska välja vård och omsorg, och valfriheten ska leda till att inga aktörer utestängs.

Under hösten kommer ett råd att arbeta fram och precisera mer exakt vilka krav som kommer att ställas på de vård- och omsorgsgivare som vill vara med. Under första kvartalet 2014 presenteras hur utförarna ska ansluta sig till plattformen och hur informationen ska publiceras.

Text: Cecilia Lundfeldt