Logga in

Till toppen av sidan

Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden.

Reglerna tydliggör vad som gäller för att leva upp till socialtjänstlagen och Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket.

– Det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting samarbetar

Föreskrifterna har väckt motstånd hos kommunpolitiker och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därför har Socialstyrelsen bjudit in SKL till ett samarbete med start nu i höst kring hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan följas upp.

Många kommuner har dessutom uttryckt att de behöver mer tid att förbereda sig för att kunna leva upp till föreskrifterna.

– En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen.

Publicerat av: Cecilia Lundfeldt