Logga in

Till toppen av sidan

Reportage om Villa BoCilla i Kuxabladet

I Kuxabladet berättar föreståndaren, Berth Olsson, om behandlingshemmet Villa BoCilla och hur arbetet med deras klienter ser ut.

Villa BoCilla är ett HVB-hem för män över arton år med olika typer av missbruksproblematik. Målet med behandlingen som genomförs är drogfrihet och förmågan att med gott självförtroende kunna vistas ute i samhället. Våra klienter stannar mellan 6 månader och över ett år, det varierar från individ till individ, berättar Berth Olsson.