Logga in

Till toppen av sidan

Sämre hälsa med funktionsnedsättning

Bland personer mellan 25-64 år uppger 17 procent bland personer med funktionsnedsättning att deras hälsa är dålig jämfört med 1 procent i övriga befolkningen. Ett liknande mönster ser man bland barn. Det visar en ny undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån tillsammans med Handisam på uppdrag av regeringen.

Bland vuxna med funk­tions­ned­sätt­ning uppger 17 procent inom ålders­gruppen 25‑64 år att deras hälsa är dålig, jämfört med 1 procent bland övriga i befolk­ningen. Bland personer med fler än en funk­tions­ned­sätt­ning är andelen betydligt högre, 37 procent.

När Statens folkhälsoinstitut kom ut med en liknande rapport för ett år sedan nämndes ett antal orsaker som förklaring till de stora skillnaderna. Sysselsättningsgraden är lägre bland personer med funktionsnedsättning, som också i större utsträckning drabbas av ekonomisk otrygghet. Dessutom finns det en markant skillnad i levnadsvillkor. Regeringen anger att man i sin funktionshinderpolitik syftar till att åstadkomma ett samhälle utan hinder för delaktighet och där det finns jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Text: Yrsa Holmén