Logga in

Till toppen av sidan

Snart bildas ny myndighet för inspektion och tillsyn

Den 1 juni bildas den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Därmed är det IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den nya myndigheten kommer också att ansvara för tillståndsprövning inom dessa områden.

Vilka uppgifter tar IVO över från Socialstyrelsen?

IVO kommer att utöva tillsyn över hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria, och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Det är även IVO som kommer att pröva ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten.

Text: Yrsa Holmén