Logga in

Till toppen av sidan

Socialstyrelsen redovisar stora skillnader i kostnader för äldreomsorgen

Sveriges kommuner satsar olika mycket pengar på vård och omsorg om äldre personer. I genomsnitt användes 20 procent av kommunernas totala kostnader under 2012 till vård och omsorg om äldre.

Hur stor andel av kommunens resurser som läggs på vård och omsorg om äldre beror bland annat på hur stor andel av kommunens invånare som är äldre och resultaten varierar stort mellan kommunerna. Exempelvis varierade kostnaden för särskilt boende till äldre mellan kommunerna med 463 600–1 422 400 kronor per beviljad person 2012. Dock är en viss variation naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser.

Socialstyrelsen publicerar på regeringens uppdrag öppna jämförelser av kvalitet, kostnader och effektivitet för socialtjänsten. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

 Text: Cecilia Lundfeldt