Logga in

Till toppen av sidan

Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen

En studie visar att det finns mycket stora möjligheter för kommunerna att styra mer mot kvalitet i upphandlingar och därigenom skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet av särskilda boenden.

I rapporten "Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar" skriver man att svensk äldreomsorg kommer att ställas inför flera utmaningar: Ökade behov, ökade kostnader, stora rekryteringsbehov och högre krav från de äldre kommer att ställa stora krav på både effektivitet och kvalitet. För att de enskilda utförarna ska ges förutsättningar att bidra till att möta dessa utmaningar behöver de upphandlingar som görs av äldreomsorgs styra mot kvalitet.

- Det finns stora möjligheter att stärka kvalitén och förbättra resursutnyttjandet i äldreomsorgen genom klokare upphandlingar, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Tidigare undersökningar visar att de äldre är i allmänhet nöjda med sin omsorg och att det inte går att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Tydliga förbättringsområden finns dock fortfarande för att säkerställa att man tar hand om de äldre på allra bästa sätt. Arbetet med att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen försvåras av att det inte finns någon tydlig definition av vad kvalitet i äldreomsorgen innebär och hur den ska mätas.

Text: Yrsa Holmén