Logga in

Till toppen av sidan

Teknikstöd bra för studierna

Hjälpmedelsinstitutet lämnade i augusti in en rapport till regeringen som visar att många elever med kognitiva svårighetersom använder teknikstöd upplever att de förbättrar sina studieresultat och kan hantera besvärliga situationer i skolan bättre.

Andra positiva effekter är att planering av skolarbetet fungerar bättre och det kan hjälpa elever att komma i tid till lektionerna. Teknikstödet kan till exempel vara mobil eller surfplatta. I flera fall har eleverna redan tillgång till teknikstödet och tekniken i skolan men kunskapen saknas om hur man ska använda tekniken som stöd för elever med kognitiva svårigheter.

Redovisning av Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Teknikstöd i skolan handlade om stöd till elever med kognitiva svårigheter. Drygt 400 elever med kognitiva svårigheter i gymnasieskola och vuxenutbildning deltog i ett försök med teknikstöd i några kommuner i södra Sverige.

Text: Fredrica Sjöström