Logga in

Till toppen av sidan

Var femte kommun kommer inte kunna täcka behovet

Mer än hälften av landets kommuner uppger att behovet av särskilda boendeformer för äldre är täckt. Däremot är läget sämre när det gäller särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning, var femte kommun uppger att de inte kommer att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad.

Bristen på särskilda boendeformer för äldre är, enligt en enkät som Boverket genomfört, mest utbredd i de större högskoleorterna och i Storstockholm. Var fjärde kommun räknar med att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad de närmaste två åren.

Sämre ställt med LSS-boenden

Läget är dock sämre ställt när det gäller särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Var tredje kommun uppger att det finns tillräckligt med platser i särskilda boendeformer för personer med funktions­nedsättning. Fyra av tio kommuner räknar med att täcka behovet av särskilda boende­former för dessa grupper genom planerad utbyggnad de närmaste två åren. Var femte kommun uppger att de inte kommer att kunna täcka behovet genom planerad utbyggnad. Behovet av bostäder i särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning verkar vara bäst tillgodosett i kommungruppen med minst antal invånare.

Text: Yrsa Holmén