Logga in

Till toppen av sidan

Film om Frösunda Annorlunda

Frösunda Annorlunda är en daglig verksamhet som startade för två år sedan i Höllviken i Skåne. Vår verksamhetsinriktning är musik, drama och hantverksinriktning.

Samarbete med Malmö Högskola

- Som ett led i att hela tiden hitta nya vägar och bli bättre på det vi redan gör tog vi kontakt med Malmö Högskola för ca ett år sedan för att se om vi kunde samarbeta med dem, vilket resulterade i ett samarbete med en elev från högskolan, berättar Åsa Ek som är verksamhetschef.

Eleven som heter Anna Falk, går just nu 5:e terminen på programmet "Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet" och har under sin tid här hos oss medverkat som extra resurs i verksamheten, men hon har också arbetat tillsammans med en klasskamrat med ett projekt som rör kultur och kreativa aktiviteter.

Digital Storytelling

Genom ett verktyg som heter Digital Storytelling har de med bilder och röster förmedlat en berättelse som har sin utgångspunkt i vad kultur och kreativitet betyder för personer med funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att förmedla den enskilde individens egna tankar, åsikter och känslor. Men också visa hur Digital Storytelling kan användas som ett pedagogiskt verktyg.

Filmen har visats på en konferens för forskare inom socialt arbete (FORSA) med målsättningen att lyfta intresset och betydelsen av kultur för personer med funktionsnedsättning.

Se filmen här!

Text: Peter Fond