Logga in

Till toppen av sidan

Utmaningar inom omsorgen - konferens

Den 18 mars medverkar Frösunda på DI:s konferens på temat "Omsorg - framtidens utmaningar och lösningar" där ledande beslutsfattare och experter belyser frågorna. Frösundas VD Susanne Sidén medverkar som en av de ledande rösterna från branschen och som representant från de privata utförarna.

Vi lever längre och omsorgens nya kunder ställer högre krav. Samtidigt håller välfärdssystemen på att omformuleras med nya etiska plattformar, tuffa kvalitetsmål och lägre kostnader. Dagen riktar sig till ledande beslutsfattare inom social omsorg och ska öppna för en möjlighet att ta ett steg tillbaka och fundera på de utmaningar som väntar omsorgen i framtiden.

- Vi tycker det är viktigt att medverka till att skapa en dialog när det gäller kvalitet i omsorgen. Kvalitet är ett luddigt begrepp som skulle behövas definieras tydligare. Dagen kommer att ge en genomlysning av både privat och kommunal omsorg, där både goda exempel och förbättringsbehov kommer att belysas. Enligt oss på Frösunda är en viktig del i kvalitetsbegreppet transparens och öppenhet men också möjligheten att skapa innovation i omsorgen. Vi som privat företag vill vara med och driva utvecklingen framåt med kunden i fokus och hoppas att dagen kan vara ett steg på vägen att lägga grund för det, säger David Fredriksson, affärsutvecklingschef Frösunda.

Konferensen tar upp utmaningar som ålderskurvan, ekonomiska åtstramningar, högre kvalitetskrav, kompetensutveckling, ledarskap; som alla är  viktiga områden för att säkerställa en hög service till medborgarna. Du lyssnar bland annat på:

  • Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister
  • Åke Seiger, professor, Karolinska institutet
  • Yngve Gustafson, professor, Umeå universitet
  • Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
  • Elisabeth Tand Ringqvist, vd, Företagarna
  • Susanne Sidén, VD Frösunda
  • 

Tid och plats: 18 mars 8.30-17.00, Stockholm Waterfront Congress Centre
Kontakt: Joakim Lavesson, Frösunda,  010-130 35 25, joakim.lavesson@frosunda.se