Logga in

Till toppen av sidan

Granskning från ISF konstaterar varierande bedömningar

En granskning av Försäkringskassans akter för ärenden om assistansersättning för barn visar att Försäkringskassans bedömningar av föräldraansvaret varierar. Det är ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, som nyligen har släppt rapporten "Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen".

I bedömningen av barns rätt till assistansersättning ska Försäkringskassan räkna bort det hjälpbehov som ett barn normalt har, det så kallade föräldraansvaret. Granskningen från Inspektionen visar nu att det finns tydliga skillnader i utgångspunkten av bedömningen av föräldraansvaret vid prövning av barns rätt till personlig assistans.

Rapporten som släpptes den 6 maj drar ungefär samma slutsatser som Riksrevisionen har gjort tidigare – att Försäkringskassan inte har en enhetlig handläggning av assistans för barn.
Inspektionen efterlyser åtgärder för att skapa en enhetlig och rättssäker bedömning, dels att Försäkringskassan tar fram ett verktyg för bedömning av normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar och dels att regeringen utreder de rättsliga reglerna kring föräldraansvar.

Text: Fredrica Sjöström