Logga in

Till toppen av sidan

Kunden ska bestämma

Äldre idag tar inte bara tacksamt emot det som bjuds. Det tycker vi är bra! Med vår erfarenhet och kunskap vet vi att äldreomsorgen måste vara mycket mer individuellt utformad än den har varit. För att möta behovet som efterfrågas av dagens äldre bygger vi nu två särskilda boenden; ett i Uppsala och ett i Stockholm.

"Kunden ska få bestämma”. Hela idén med vår omsorg är att vi ska utföra en tjänst och en service på kundens villkor, vilket betyder att det är kunden som har all makt.

När man blir äldre och har behov av stöd ska det vara en självklarhet att man också fortsättningvis får ha sin vardag som man vill ha den. Men så har det inte alltid varit. Det tycker vi är helt fel. Det är ingen nyhet att alla är olika, vill olika saker och har olika behov och önskemål om hur vardagen ska se ut. Det spelar ju ingen roll i vilken ålder man är. Kanske vill man sova ut eller stiga upp tidigt, ha aktiviteter eller bara umgås. Eller så vill man ha det på ett annat sätt. Oavsett så ska man få sin vardag som man vill, också när man flyttar in på ett äldreboende.

Här jobbar vi efter en metod

 

Snart öppnar vi portarna till två nybyggda äldreboenden, ett i Uppsala med 72 oplatser och ett Haninge med 50 platser. Det som förenar dessa är just fokus på en individuellt utformad vård och omsorg som utgår från varje persons behov och önskemål.

Gottsunda äldreboende i Uppsala

 äldre dam med katt

 

 

Se filmen där Susanne pratar om kundens makt