Logga in

Till toppen av sidan

Innovation är svaret på framtidens omsorg

Över 100 ledande beslutsfattare inom social omsorg deltog på Dagens industris konferens på temat "Omsorg - framtidens utmaningar och lösningar" den 18 mars där Frösundas VD, Susanne Sidén, medverkade. I fokus stod frågan om hur man ska möta kravet på högre kvalitet inom vård och omsorg med ekonomiska åtstramningar liksom den demografiska utmaningen med en ökande äldre befolkning.

I anförandena och diskussionerna belystes olika aspekter av framtidens omsorg och dess utmaningar. Susanne Sidén medverkade som representant från de privata utförarna och drev tydligt linjen att det måste vara kunden själv som ska få avgöra vad som är kvalitet. Samtliga talare var eniga om att omsorgen behöver förändras för att möta det allt större behovet. Vad som behövs är motivation.


Gunnar Wrede, redaktör DI Agenda, modererade dagen

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, som inledde dagen pratade bland annat om att arbetslivet måste anpassas genom en högre pensionsålder. Han liksom övriga talare påtalade också att omsorgen behöver fler innovativa lösningar; dels genom effektivisering dels genom teknik. Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier, uppmanade till att våga tänka nytt eftersom det 2050 kommer att vara akut brist på personal i äldreomsorgen. Han menade vidare att omsorgen inte kan se ut som den gör idag; att det krävs en ny organisation och att man börjar använda teknik på samma sätt som inom andra branscher.


Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister

Västerås Kommun är den kommun i landet som har kommit längst i arbetet med välfärdsteknologi inom äldreomsorgen genom så kallad E-hemtjänst. Mats Rundqvist som är projektledare berättade om deras erfarenheter, bland annat att intresset för teknikstöd som gör vardagen enklare ökat och att det många användare av E-hemtjänst upplever att de därigenom fått möjlighet till ökad integritet och självständighet. Han berättade också att metoden kritiserats mot bakgrund av det leder till mindre personlig kontakt, men menade att deras erfarenheter snarare är att teknikstödet gjort att man fått mer tid för den enskilde.


Den etiska plattformen som initiativtagarna vill använda som en redovisningskälla med utgångspunkt i ekonomi, kvalitet och personalförhållande diskuterades. Susanne Sidén VD Frösunda:
- Det är ett bra initiativ men fokus bör vara våra kunder och hur de upplever sin omsorg. Det är i mötet som kvaliteten byggs och det är det som vi måste mäta.

Susanne Sidén deltog också i paneldebatten som handlade om hur omsorgsgivare på ett bättre sätt kan leva upp till och överträffa de förväntningarna som omsorgstagare och anhöriga har på verksamheten. Upphandlingsformen kom att hamna i fokus:
- Ska vi kunna vara innovativa vid en upphandling och ge en mer individuell omsorg behöver vi som utförare få större utrymme. Detaljstyrning av exempelvis bemanning gör det svårt att ge en ökad individuell omsorg. Vad vi ska leverera ska vara tydligt men inte hur det ska göras. Det viktiga är dock uppföljningen, att ta reda på vad den enskilde, anhöriga liksom den betalande kommunen anser om omsorgen och att de är nöjda, säger Susanne Sidén.


Ann-Britt Jande utvecklingsledare LOV Falkenbergs kommun
Susanne Sidén VD Frösunda
Johan Färnstrand produktionsdirektör vård och omsorg Uppsala Kommun

På konferensen deltog ledande beslutsfattare inom social omsorg från flera Stockholmskommuner. Vi pratade med tre av dem så här säger de som sina utmaningar:
- I Solna kommun är den största utmaningen hur vi ska omhänderta alla ensamkommande barn och ungdomar. En annan kommunpolitiker nämnde bristen på platser inom LSS-boenden och en tredje synen på vad som är kvalitet hos medarbetarna.

Konferensen fokuserade också på kompetens och att skapa en hög kvalitet genom ledarskap. Jan Carlzon, tidigare VD på SAS, avslutade dagen. Jan pratade om ledarnas betydelse för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska bli bra och värdet av det vi gör är att den enskilde kunden är nöjd. Genom att skapa engagemang hos medarbetarna får också kunderna en bra omsorg.


Jan Carlzon, fd VD SAS

- Vi tycker det är viktigt att medverka och skapa förutsättningar för högre kvalitet i omsorgen. Dagen har gett just detta. För Frösunda är en viktig del i kvalitetsbegreppet transparens och öppenhet, avslutar Susanne Sidén, VD Frösunda.


Över 100 beslutfattare inom vård och omsorg deltog i konferensen

Text: Anna Burlage Sjöberg, Kommunikation