Logga in

Till toppen av sidan

Lundagårdens arbete uppmärksammas

Värnamo nyheter har besökt Frösundas HVB-hem, Lundagården för att få veta mer om verksamheten, hur den håller på att utvecklas och vad Bredarydsborna betyder för verksamheten.

Redan 1996 började man bygga ut Lundagårdens verksamhet med gruppbostäder för att möta den växande efterfrågan på insatser för personer med livslånga psykiska funktionsnedsättningar, något man fortsätter med framöver. Samtidigt som verksamhet för personer med delvis annan problematik avslutas.
– I dag har de boende egna rum och en del har egna lägenheter, framöver kommer alla att bo i egna lägenheter med kök och badrum, säger Bengt Andersson, verksamhetschef vid  Lundagården.

Det finns också planer på att öppna delar av Lundagården för allmänheten när samtliga ombyggnationer står klara:
– Lundagården är ju med sin långa historia  en del av Bredaryd. Alla vet att vi finns. Eftersom huvudbyggnaden kommer att frigöras finns möjlighet att ordna café, studiecirklar, pensionärsverksamhet och mycket annat här. Ett sätt att arbeta för en ökad integrering i samhället är att bjuda in allmänheten till de delar Lundagården som kan bli en träffpunkt i samhället, säger Kajsa Welin, bitr. affärsområdeschef Individ och familj.

Text: Anna Burlage Sjöberg