Logga in

Till toppen av sidan

Medarbetare i privat vård och omsorg är mer nöjda

Ännu en gång visar den årliga Jobbhälsobarometern att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna.

Bland annat visar undersökningen att de som är anställda i privat sektor är mer nöjda med hur ledningen kommunicerar och utvecklar verksamheten.

61 procent av de privatanställda anger att den egna arbetsplatsen har ett gott anseende, att jämföras med 42 procent av de landstingsanställda och 37 procent av de kommunanställda.

I ett avseende ligger de privata arbetsplatserna efter de offentliga. Det är färre privatanställda som upplever att anställningstryggheten är bra.

Det är sjätte året som Jobbhälsobarometern genomförs. Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet, skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher m.m. och att visa på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa, och arbetsproduktivitet.

Text: Cecilia Lundfeldt, Kommunikation