Logga in

Till toppen av sidan

Nya jämförelser av kommuners stöd till personer med funktionsnedsättning

För femte året gör SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut. Intresset att jämföra sig med andra växer i kommunerna.

Hela 98 procent av Sveriges alla kommuner har svarat på en enkät med frågor som rör personer som har behov av stöd enligt LSS.

– Det är glädjande att kommunerna har en hög svarsfrekvens trots det omfattande arbete det innebär att svara på enkäten, då många uppgifter måste tas fram manuellt. Vi arbetar för att det ska bli möjligt att hämta merparten av uppgifterna direkt ur kommunernas verksamhetssystem, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Nytt för i år är redovisning av insatsen ledsagarservice. I hela 94 procent av de svarande kommunerna kan den enskilde själv välja vem som ska vara ledsagare och ledsagarens omkostnader betalas i 82 procent av fallen av kommunerna.

Läs mer om de öppna jämförelserna på SKL:s webbplats. (Länk öppnas i nytt fönster)

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Text: Peter Fond, Kommunikation