Logga in

Till toppen av sidan

Skolan möter inte elevers behov av särskilt stöd

I höstas genomförde riksförbundet Attention en undersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Drygt 2000 personer svarade på enkäten, vilket anses vara ett enormt gensvar enligt Attention.

Resultatet av undersökningen visar på svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd, trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Av de tillfrågade anser drygt 90 % att deras barn har behov av särskilt stöd för att klara undervisningsmålen, men att det oftast inte ges på rätt sätt, eller helt uteblir.  

Undersökningen visar att konsekvenserna som det bristande stödet får för eleverna är:

  • Tvungen att byta skola (23 %)
  • Mobbning (26 %)
  • Sänkt betyg (40 %)
  • Brister i läs- och skrivförmåga (43 %)
  • Eftersläpning i andra ämnen (62 %)
  • Måste använda mer tid för läxläsning (47 %)
  • Eleven vill inte gå till skolan (51 %)

 

Text: Cecilia Lundfeldt, Kommunikation