Logga in

Till toppen av sidan

Därför bygger vi nytt för en individuell äldreomsorg!

Dagens äldre kräver mer. Det tycker vi är bra. För att möta deras krav bygger vi nytt för en individuell äldreomsorg – på riktigt! Att lära sig mer om hur äldre får en naturlig plats i samhället görs bäst i dialog. Därför utformar vi en verksamhet med ett bemötande som bygger på respekt, engagemang och nyfikenhet – där varje person står i centrum.

På våra boenden erbjuder alla fördelar med ett modernt boende samtidigt som vi återknyter till traditioner och lokal kulturhistoria. Vi utgår från varje persons önskemål och behov vilket återspeglas i allt från hur vi arbetar till den hemlika miljön och vackra trädgården. Varje del är dessutom utformad utifrån expertis om demens och kognitiv svikt, allt för att man ska få det bästa bemötandet.

Totalt bygger vi 3 nya äldreboenden med 177 platser:

Frösunda har erfarenhet av nyetablering i både stora och små kommuner. Vill du veta mer?
Kontakta: Peter Rinman, Etableringschef, 010-130 32 17, peter.rinman@frosunda.se

Är du intresserad att bo på något av våra äldreboenden?
Kontakta: Annika Eriksson, 010-130 31 67, annika.eriksson@frosunda.se

Gutasunds äldreboende i Uppsala


Hanvedens äldreboende i Haninge

Viby äldreboende Sollentuna

 
Text: Anna Burlage Sjöberg