Logga in

Till toppen av sidan

SVD uppmärksammar Frösundas arbetssätt inom demens

I Svenska Dagbladets reportageserie om demens, ”När hjärnan sviktar”, intervjuas Frösundas sakkunniga Beata Terzis, som berättar om hur omsorgen utvecklats i takt med ny och ökad kunskap om kognitiv svikt. Intervjun tar plats på Gutasunds boende i Uppsala där Beata hållit en utbildning för medarbetarna i ämnet.

Datum: 2016-04-01 Från en början trodde man att demens var en psykiatrisk sjukdom. Sedan såg man det som ett naturligt tillstånd vid ålderdom. Nu är det en diagnos. Och man vet att man med adekvat bemötande kan stödja den som drabbats och förbättra livskvaliteten. Allt handlar kunskap om den enskilde samt om kunskap om kognitiv svikt. Det vill säga förståelsen för hur hjärnan fungerar vid demens. Det är inte bara minnet utan även perceptionen som påverkas, rumsuppfattningen, språket och problemlösningsförmågan.

Med kunskap och kundens fokus
Så här beskriver Beata utvecklingen i artikeln:
- Förr trodde man att följande symtom ingick i demensbilden, det hörde till att vara orolig, att vandra i korridoren och att bli aggressiv. Men det gör det inte, det är ett resultat av att man har en sviktande informationsbearbetning och det går att avhjälpa. Om en person med demenssjukdom reagerar med ilska är det oftast en högst naturlig reaktion, bara man sätter sig in i hur personen uppfattar situationen.

Aktuell med vägledande bok
Beata är just nu aktuell med sin bok ”Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt”. Det är en handbok i bemötande och kunskap om kognitiv nedsättning. Den ger konkret vägledning i hur vårdpersonal och närstående kan stödja den drabbade och förbättra livskvaliteten.

Läs hela artikeln här >>

På bilden: Beata Terzis tillsammans med Eva Larsson som bor på Gutasunds boende i Uppsala
Text: Anna Burlage Sjöberg

 


Widget från Mynewsdesk