Logga in

Till toppen av sidan

Vetenskaplig artikel publicerad om Human Centered Business

Frösunda har tidigare blivit utsedd som en av tio goda exempel i hållbarhetsmätningen Human Centered Business Index. Nu har en artikel om indexet publicerats...

Frösunda har tidigare blivit utsedd som en av tio goda exempel i hållbarhetsmätningen Human Centered Business Index, som skapats av den värderingsdrivna konsultfirman Lumen Behavior i Stockholm. Nu har en artikel om indexet publicerats i den europeiska tidskriften European Public & Social Innovation Review.

Bland dem som bidragit med insikter om att leda i Human Centered Business anda är Frösundas vd Susanne Sidén och kvalitetschef Christine Rosencrantz. Det här ger evidensbaserad, vetenskaplig tyngd till det vi brinner för, nämligen att arbeta med Kundens fokus.

Artikeln som har namnet Developing a Human Centered Business Index. Leading with Purpose, Empathy, Systems-Approach and Resilience in ‘Business Beyond Sustainability’ kan översättas till ”Skapandet av ett Human Centered Business Index. Att leda med meningsfullhet, empati, systemförståelse och motståndskraft i marknad bortom hållbarhet” och bygger på långvarig research av författarna Johanna Hallin, Evelina Fredriksson, Rebecca Altman, Shimeng Zhou från Lumen Behavior. Artikeln godtogs efter en genomfattande granskning av en redaktörsgrupp bestående av akademier från hela Europa som verkar inom området social innovation.

Läs hela artikeln här.