Logga in

Till toppen av sidan

Finansiell information.

Här hittar du våra finansiella nyckeltal presenterade tillsammans med frågor och svar kring vår ägarform, kvalitet, vinst och resultat.

Syftet är att tydliggöra en gemensam plattform för såväl finansiella tal som vårt förhållningssätt kring ägarfrågor, kvalitet och vinster i omsorgen. 

Här har vi sammanställt frågor och svar kring vår ägarform, kvalitet och vinster i omsorgen »

Samtliga redovisade siffror utgår från hela koncernen (Frösunda Omsorg AB). För räkenskapsåret 2014 bytte Frösunda redovisningsprincip till den s.k. IFRS, vilket är den princip alla börsnoterade bolag måste tillämpa. Vidare såldes verksamheten i Norge. Av dessa anledningar har utfallen för 2012 och 2013 justerats till IFRS och den norska verksamheten exkluderats.  

Rörelseresultat (EBITDA): Rörelseresultatet före avskrivningar eller EBITDA utgör den första delen av resultaträkningen och är skillnaden mellan intäkter och kostnader, före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar.

Omsättning: Företagets totala intäkt; fakturerat, kontant och övrigt.

Antal kunder: Antal kunder inom respektive affärsområde, siffran avser december 2015.

Antal anställda: Antal anställda omfattar fastanställda, provanställda och anställda med tidsbegränsad anställning, siffran avser december 2015. Antal heltids årsarbetare (FTE) för 2015 är 5 878.

EBITDA: EBITDA utgör den första delen av resultaträkningen och är skillnaden mellan intäkter och kostnader, före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar..
 
Soliditet: Ägarkapitalets andel av summa tillgångar. Räknas fram genom: Redovisat eget kapital och lån från ägaren i procent av totala tillgångar. Nyckeltalet avser 2015.
 
Rörelsemarginal: Rörelsemarginalen används i första hand för att följa det egna företagets utveckling eller jämföra företag i en bransch. Räknas fram genom; Rörelseresultat/Omsättning. Nyckeltalet avser 2015.

Nyckeltalsgrafik för 2015 (PDF)

Ta del av våra senaste årsredovisningar:

Årsredovisning för 2012 (PDF)

Årsredovisning för 2013 (PDF)

Årsredovisning för 2014 (PDF)

Årsredovisning för 2015 (PDF)