Logga in

Till toppen av sidan

En organisation, fyra affärsområden.

Frösunda erbjuder ett brett och unikt tjänsteutbud av Personlig assistans, Daglig verksamhet, Boende, Skola, Äldreomsorg, Korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med social problematik.

organisation karta

Personlig assistans.

Uppdelad på sju regioner och lokala assistanskontor i hela Sverige.

Funktionsnedsättning.

Verksamheter i egen regi och på uppdrag av kommuner via entreprenad inom daglig verksamhet, boende, coachning, sär- och träningsskola och korttidsvistelse.

Äldreomsorg.

Verksamheter i egen regi och entreprenad på uppdrag av kommuner.

Individ och familj.

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg till barn och ungdomar med social problematik.

Kontaktuppgifter

Regionchefer

Personlig assistans

Mattias Ragnegård, Region Öst 
Tel: 010-130 31 68, mattias.ragnegard@frosunda.se

Anette Nilsson, Region Syd
Tel: 010-130 36 53, anette.nilsson@frosunda.se

Marie Jöreteg, Region Väst (Borås, Skene, Uddevalla)
Tel: 010 - 130 41 98, marie.joreteg@frosunda.se

Alfred Hajrizaj, Region Väst (Göteborg, Halmstad)
Tel: 010-130 32 88, alfred.hajrizaj@frosunda.se

Salla Koistinen, Region Mellan / Regionchef Entreprenad
Tel: 010-130 36 27, salla.koistinen@frosunda.se

Åsa Pierson-Bergström, Region Stockholm och Uppland
Tel: 010-130 41 21, asa.pierson-bergstrom@frosunda.se

Pia Järneström, Tf Region Stockholm
Tel: 010-130 32 20, pia.jarnestrom@frosunda.se

Pia Wiking, Region Mitt
Tel: 010-130 30 04, pia.wiking@frosunda.se

Lena Hellqvist, Region Norr
Tel: 010-130 30 49, lena.hellqvist@frosunda.se

Funktionsnedsättning

Eija Hägg, Region Syd / Region Väst
Tel: 010-130 36 62, eija.hagg@frosunda.se

Marita Ölmeheden, Region Stockholm Syd / Region Mellan
Tel: 010-130 34 14, marita.olmeheden@frosunda.se

Eija Nordahl, Region Stockholm Stad / Region Stockholm Norr
Tel: 010-130 31 64, eija.nordahl@frosunda.se

Gita Olsson, Region Stockholm Norr
Tel: 010-130 40 41, gita.olsson@frosunda.se

Jennie Skillt, Region Stockholm Norr / Region Väst
Tel: 010-130 35 95, jennie.skillt@frosunda.se

Anja Sundin, Region Norr
Tel: 010-130 36 31, anja.sundin@frosunda.se

Joakim Lavesson, Region daglig verksamhet Stockholm 
Tel: 010-130 35 25, joakim.lavesson@frosunda.se

Individ och Familj

Erik Lind, Region Mitt
Tel: 010-130 32 01, erik.lind@frosunda.se

Jenny Thorsell, RegionNorr / RegionSyd
Tel: 010-130 33 17, jenny.thorsell@frosunda.se

Äldreomsorg

Eva Ingemarsdotri, Tf Region Norr
Tel: 010-130 57 10, eva.ingemarsdotri@frosunda.se

Åsa Pierson Bergström, Region Lomma
Tel: 010-130 41 21, asa.pierson-bergstrom@frosunda.se

Anette Josefsson, Region Lomma
Tel: 010-130 38 88, anette.josefsson@frosunda.se

Stab

Ekonomi

Elisabet Jarnbring, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 010-130 36 21, elisabet.jarnbring@frosunda.se

Kvalitet

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef
Tel: 010-130 59 99, christine.rosencrantz@frosunda.se

Sofia Hägg Jegebäck, Kostchef
Tel: 010-130 36 95, sofia.jegeback@frosunda.se

Affärsutveckling och kommunikation

David Fredriksson, Marknad- och affärsutvecklingschef
Tel: 010-130 34 50, david.fredriksson@frosunda.se

Pouya Kouchakpour, Anbudschef
Tel: 010–130 35 21, pouya.kouchapour@frosunda.se

Jenny Kölfors, Kommunikationschef
Tel: 010-130 37 72, jenny.kolfors@frosunda.se

HR

Sofia Nilsson, HR-chef
Tel: 010-130 30 46, sofia.nilsson@frosunda.se

Bemanning och kris

Pia Järneström, Chef Central bemannning
Tel: 010-130 32 20, pia.jarnestrom@frosunda.se

Företagsledning

Susanne Sidén, Verkställande direktör
Tel: 010-130 30 12, susanne.siden@frosunda.se

Katarina Hamnström, Affärsområdeschef Individ och familj
Tel: 010-130 35 39, katarina.hamnstrom@frosunda.se

Elisabet Jarnbring, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 010-130 36 21, elisabet.jarnbring@frosunda.se

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef & Affärsområdeschef Funktionsnedsättning
Tel: 010-130 31 53, christine.rosencrantz@frosunda.se

David Fredriksson, Marknad- och affärsutvecklingschef
Tel: 010-130 34 50, david.fredriksson@frosunda.se

Sofia Nilsson, HR-chef
Tel: 010-130 30 46, sofia.nilsson@frosunda.se 

Pouya Kouchakpour, Chef anbud entrepenad
Tel: 010-130 35 21, pouya.kouchakpour@frosunda.se 

Styrelse

Stanley Brodén

Styrelseordförande

Susanne Sidén

 Styrelseledamot

Martin Block

 

Ägare

Våren 2010 förvärvade HG Capital Frösunda av den tidigare ägaren Polaris Equity. HG Capital är ett brittiskt investmentbolag med specialiserad kompetens inom bland annat vård- och omsorgssektorn. De verkar på den europeiska marknaden och satsar på väletablerade företag. Som ägare tillför HG Capital branschspecifik kompetens och ett aktivt och engagerat stöd.

Frösundas dotterbolag

Utöver moderbolaget Frösunda Omsorg AB bedriver Frösunda omsorgsverksamhet genom följande tre helägda dotterbolag;  Frösunda Omsorg i Uppland AB (tidigare firma Avenira Center AB), Frösunda Omsorg i Stockholm AB (tidigare firma Av Egen Kraft AB) och Frösunda Omsorg i Gävleborg AB (tidigare firma Hasselakollektivet AB).

Hjälp oss göra webbplatsen bättre

Lämna synpunkter här

Vår webbplats är till för dig

Är det något du skulle vilja ha annorlunda?

Lämna dina synpunkter i formuläret.