Logga in

Till toppen av sidan

Undersökning angående intresse för särskola i Huddinge och Vallentuna

Frösunda Omsorg i Stockholm AB planerar att öppna två nya skolor med start hösten 2020. Skolorna kommer att öppnas i Vallentuna och Huddinge.

Skolan i Vallentuna

I Vallentuna kommer skolan att vara inriktad till elever i behov av särskilt stöd. Skolans mål är att aktivera och stärka eleven utifrån elevens situation och styrkor. Arbetssättet skall vara präglat av tydlig struktur, små undervisningsgrupper samt höga förväntningar på att alla elever vill och kan utvecklas. Skolan kommer att ta emot elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan kommer att följa den nationella Läroplanen men är även öppen för elever som läser Särskolans läroplan.

Skolan i Huddinge

Skolan i Huddinge kommer att vara en skola som inriktar sig på att möta elever som har autism/autismliknande tillstånd samt utvecklingsstörning. Undervisningen kommer att anpassas efter varje elevs förutsättning och planeras utifrån varje elevs utvecklingsplan. Skolan kommer att följa Särskolans läroplan inriktning ämnesområden och ta emot elever från förskoleklassen till årskurs 10.

 

Om du är intesserad vill vi gärna att du klickar i vilken stad som är intressant. Anmälan inte absolut inte bindande.

 

Med vänlig hälsning,
Mats Vikström Regionchef
Besöksadress: Hjälmstavägen 4A
Direkt nr: 010-130 30 24 Mobil: 0725306855

169 27 Solna Box 708 | 169 27 Solna
Växel: 010-130 3000 www.frosunda.se

Intresseanmälan

Jag/vi är intresserad av särskola i:

En intresseanmälan är på intet sätt bindande, men den hjälper oss att veta var vårt fokus bör ligga.

Du som anmäler ditt intresse här kommer aldrig att få skräppost eller annat marknadsföringsmejl skickat från oss. Vi förhåller oss till GDPR och sprider inte heller vidare dina uppgifter till tredje part. Din intigritet är viktig för oss.