Logga in

Till toppen av sidan

Vi hittar lösningar som gör det ”omöjliga” möjligt

Många människor som lever med en funktionsnedsättning, lever också med fördomar och diskriminering, och många upplever att andra försöker bestämma över deras vardag. Det tycker inte vi är okej.

På Frösunda Omsorg låter vi inte funktionsnedsättningen, våra medarbetare eller någon annan, avgöra vad kunderna ska göra på dagarna. Hos oss är det kundernas personliga intressen och behov som styr, inom ramen för den beställning vi har fått. Vårt arbetssätt bygger på att ta fram verktyg och hjälpmedlen som gör det möjligt för kunden att leva mer självständigt.  

Fokus på hälsan, inte ohälsan

På Frösunda arbetar vi med motivation och uppmuntran och låter kunden själv bestämma över sin vardag. Genom ett aktivt lyssnande, tar vi in kundens behov så att vi kan skapa möjligheter till en meningsfull dag. Samtliga medarbetare utbildas i detta arbetssätt så att vi kan garantera att det efterlevs på alla våra verksamheter. 


Exempel på hur vi jobbar för att kunden ska kunna bestämma över sitt liv

Kundönskemål: Tycker om att baka, men har svårt att läsa och förstå recept. 
Lösning: Vi skriver om, förenklar och adderar bilder till recepten. 

Kundönskemål: Tycker om att pyssla, men behöver extra lugn och ro för att kunna koncentrera sig.
Lösning: Vi ordnar en avskild plats på den dagliga verksamheten. 

Kundönskemål: Tycker om att skriva berättelser, men har svårt att stava och sätta ihop hela meningar. 
Lösning: Vi tillhandahåller tekniska lösningar som gör det möjligt att skriva med hjälp av symboler och bilder. 

Boende, skola, daglig verksamhet, coachning och ledsagning

På Frösunda erbjuder vi olika former av stöd och hjälpmedel, beroende på ålder och behov. Gemensamt för all service inom funktionsnedsättning är målet att vi ska hjälpa kunder på ett sätt som gör att han/hon kan klara sig självständigt, i så stor utsträckning som möjligt. Vårt sätt att arbeta utgår alltid från genomförandeplanen, som vi tar fram tillsammans med kunden. Planen garanterar att vår service är anpassad efter kundens behov och önskemål. Vår verksamhet inom funktionsnedsättning vänder sig till alla med omvårdnads- och stödbehov, enligt LSS. 

Vill du placera hos oss?

Har din kommun avtal med oss kan du välja att placera hos oss. Det finns också möjlighet att placera hos oss via individavtal. Sök lediga platser här eller kontakta oss för mer information. 

Sök lediga platser »


Besök våra verksamheter och upplev oss på riktigt

Hur våra verksamheter ser ut och är utformade beror på vilka behov som ska uppfyllas. Men oavsett verksamhet, arbetar vi aktivt med att miljön ska ge trygghet och stimulans. Välkommen att besöka oss. Kontakta Annika eller Joakim så bokar vi in ett möte på den verksamhet du vill se mer av. 

Stämmer detta verkligen? Så här tycker våra kunder.

Vad vi säger om oss själva, spelar kanske mindre roll. Det viktiga är vad våra kunder tycker och tänker.

Läs om vad våra kunder säger här »

Korttidsboende för barn och ungdomar.

För alla barn och ungdomar med en funktionsnedsättning. Miljön inger trygghet och lugn, och är utformad för att inspirera i vardagen. Vårt jobb är att stötta barnen och ungdomarna på ett omtänksamt och målmedvetet sätt, så att de utvecklas efter sina förutsättningar och i sin egen takt. Vi arbetar för att de ska våga mer och tro på sig själva ute i samhället 

Service- & gruppboende.

Eget hem/lägenhet där man får vara sig själv, samtidigt som man har tillgång till gemensamma utrymmen där våra medarbetare finns tillgängliga dygnet runt. Våra boenden har olika inriktningaroch olika karaktärer beroende på omgivning, exempelvis småstadskänsla och stadspuls.

Daglig verksamhet.

Vi erbjuder ett stort utbud av daglig verksamhet och individuell arbetsträning. Aktiviteterna som arrangeras har olika inriktningar, för att så många som möjligt ska hitta en och rolig och givande verksamhet. Men oavsett vad, så utgår vi alltid från deras behov, önskemål och förmåga. De verksamheter som är arbetsförberedande, är utformade för att ge en varierad arbetsdag där de kan känna glädje och stolthet över det de åstadkommer. Här kontaktar vi företag utifrån deras intressen, så det kan bli en zoo-affär om de gillar fiskar eller en klädaffär om de gillar kläder osv. Det är mycket viktigt att vi väljer något som de är intresserade av för att det ska bli så bra som möjligt. Arbetsträning kan leda till en anställning. I dessa fall hjälper vi till att prata med arbetsgivaren och stötta dem i sociala sammanhang för att bli självständiga.

Särskola

Skola för barn och ungdomar med autism, autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. Varje elev får det stöd som han/hon behöver. Skolorna är små med ett litet antal elever, vilket ger en trygg och lugn miljö. Undervisningen omfattar alla ämnesområden och utlärningssättet, hjälpmedlen och resurserna anpassas efter elevens behov. Skolämnena läses i kombination med utmanande aktiviteter och vi tränar på vardagliga situationer som förenklar barnens liv ute i samhället.  

Ledsagning

Frösunda Omsorg är ett av få företag som är auktoriserade att utföra ledsagarservice genom LOV. Våra ledsagares uppgift är att bidra till att kunden kan ha en aktiv, trevlig, intressant och meningsfull fritid. 

Coachning (endast i stockholmsområdet)

För personer som har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), till exempel Aspergers syndrom, högfungerande autism och ADHD. Coaching innebär att vi ger dig mer stöd i livet, än vad ett traditionellt boendestöd ger. Vi hjälper dig att hitta lösningar och få till rutiner som gör vardagen lättare att hantera. Vi samverkar med habilitering, psykiatri, annan sjukvård, skola, arbetsplatser och daglig verksamhet.